Amstelveen legt prioriteit bij groen in de stad

Het college van B en W in Amstelveen gaat, gezien de veranderde financiële omstandigheden, snijden in beheer en onderhoud van groen binnen bestaand bebouwd gebied. Voor investeringen in nieuwe projecten buiten het bestaand gebied, is de komende vier jaar zeker geen ruimte. De prioriteit ligt nu bij bestaand groen in de stad.

Liever richt B en W hun aandacht op (speel)mogelijkheden in groen voor kinderen en volwassenen dicht bij huis dan recreatiemogelijkheden verder weg in de polder, zoals bij het project waar de Stichting Beschermers Amstelland ons € 950.000,00 voor vraagt.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Amstelveen