Berichten

De natuurspeelplek de Groene Bieste in Zwolle wordt vandaag geopend. Het uitgangspunt van deze groene plek  is dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen, zoals buitenspelen, en op deze wijze een bijdrage levert aan het bevorderen van de gezondheid van de Zwolse jeugd.
Andere positieve effecten van een groene speelplek zijn het verbeteren van de sociale contacten en sociale veiligheid in de wijk. De kwaliteit van de leefomgeving wordt hiermee vergoot. Het ontwerp van de natuurspeelplek, de aanleg en het onderhoud is een project van Zwolle Gezonde Stad.
Inrichting
Deze speelplek is ontworpen en ingericht door de kinderen en hun ouders uit de wijk. Deze is zo ingericht dat kinderen daar hun energie en creativiteit in kwijt kunnen en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een aantal moeders uit de wijk heeft de Groene Bieste geadopteerd en gaat de locatie gebruiken als centrale plek voor activiteiten in de buurt die zij gaan ontwikkelen.
Bron:
Sportief Zwolle

Kinderen en ouders werken in de Diezerpoort in Zwolle samen aan het ontwerp van een leuke aantrekkelijke groene speelplek aan de Kastanjestraat. Afgelopen november was de eerste creatieve sessie.

Woensdag 18 januari vond de tweede bijeenkomst plaats. Hier werd het ontwerp gepresenteerd waarin alle wensen van de kinderen en ouders die zij in de eerste bijeenkomst hebben aangedragen, zijn verwerkt.

Doel van het project is om ‘kijkgroen’ in ‘gebruikersgroen’ ofwel ‘speelnatuur’ te veranderen. Dit gebeurt vanuit het programma Zwolle Gezonde Stad. Het uitgangspunt is dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen, zoals buitenspelen, en op deze wijze een bijdrage levert aan het bevorderen van de gezondheid van de Zwolse jeugd.

Verbetering sociale contacten
Naast het feit dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen en op deze manier een bijdrage levert aan de gezondheid van de inwoners, kent het project Speelnatuur ook
andere positieve effecten. Zo draagt het bij aan de verbetering van de sociale contacten en sociale veiligheid in de wijk en de kwaliteit van de leefomgeving wordt vergoot.

JOGG en Zwolle Gezonde Stad
Zwolle pakt met het programma Zwolle Gezonde Stad overgewicht bij haar jeugdige inwoners aan. Dit doet de gemeente via de JOGG aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht). JOGG is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij jongeren om te zetten in een daling.

Samenwerking
Zwolle Gezonde Stad is een samenwerking van gemeente Zwolle, GGD IJsselland, Icare, Travers, Sportservice Zwolle, de brede scholen, Hogeschool Windesheim, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) en het Zwolse bedrijfsleven.

Eén van de oudste wijken
Diezerpoort is één van de oudste wijken in Zwolle en goed bereikbaar door de ideale ligging dichtbij de binnenstad. De wijk heeft een grote diversiteit aan woningen, koop en huur, duur en goedkoop. Om de samenhang in de wijk te verbeteren is herstructurering nodig. Voor deze wijk staan dan ook veel veranderingen op stapel.

Bron:
Gemeente Zwolle

De Ceintuurbaan in Zwolle krijgt een volledig groen aanzien als straks de werkzaamheden aan de buitenringweg zijn afgerond. “Omdat de Ceintuurbaan onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van Zwolle hebben we ervoor gekozen de weg dan ook van voor tot achteren een groen karakter te geven”, aldus wethouder René de Heer.

“Er zijn voor de werkzaamheden nogal wat bomen verdwenen, die komen langs grote delen van de weg terug.” Bij die nieuwe groenstructuur is rekening gehouden met molen De Passiebloem. “Het is de enige binnenstedelijke molen in Zwolle die nog ‘natuurlijk’ kan draaien. Als we daar bomen neerzetten, doet de molen dat nooit meer. We houden dan ook rekening met de benodigde windvang en plaatsen daar geen bomen plaatsen, maar bijvoorbeeld hagen.”

 

 

 

 

Lees het volledige bericht »

Bron:
De Stentor

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Wie wil weten of die prachtige boom op het Van Nahuysplein in Zwolle een monumentale boom is, of waarom een boom een herinneringsboom is, kan vanaf nu op de website van de gemeente de gegevens van Zwolse bijzondere bomen bekijken.Op deze site kan iedereen zien welke gemeentelijke bomen in de straat bijzonder zijn, welke leeftijd ze hebben en welke soort het is.

Bomen zijn de dragers van de Zwolse groene stad. Veel bijzondere bomen sieren Zwolle en omgeving en herbergen bovendien een stuk van de stadsgeschiedenis.

Bijzondere bomen
De Zwolse bijzondere bomen bestaan uit monumentale bomen, waardevolle bomen en herinneringsbomen. Monumentale bomen zijn bomen die ouder zijn dan tachtig jaar, waardevolle bomen zijn tussen vijftig en tachtig jaar oud en herinneringsbomen zijn bomen die zijn geplant ter nagedachtenis van een speciale gebeurtenis.

Op de website staan op dit moment 1565 monumentale bomen, 3795 waardevolle bomen en 110 herinneringsbomen.

Juridische bescherming
De gemeente Zwolle onderhoudt en beschermt de bijzondere bomen zorgvuldig. De bijzondere status geeft aan dat er zwaar wegende belangen moeten zijn om deze bomen te mogen kappen.

Om een overzicht te hebben van welke bomen juridisch worden beschermd, heeft de gemeente deze bomen in kaart gebracht. Deze kaart is, samen met de bijzondere-bomenlijst, toegankelijk voor alle bewoners en bedrijven in Zwolle via de gemeentelijke website.

Volgend jaar gaat de gemeente ook de particuliere bijzondere bomen in het buitengebied kaart brengen.

Meer informatie over ‘Zwolse bijzondere bomen in kaart gebracht’ »