Berichten

In de Verenigde Staten zijn ze niet meer weg te denken, de healing gardens, oftewel ziekenhuistuinen. In de afgelopen jaren is hun populariteit enorm gestegen doordat er steeds meer bewijs is gekomen dat groen bijdraagt aan het genezingsproces. Juist daarom is het zo vreemd dat Nederlandse ziekenhuizen nog maar weinig aandacht aan zowel binnen- als buitengroen besteden.
Groen en genezing horen bij elkaar. Dat deze verbinding in Nederland zo verbroken lijkt is opmerkelijk. Historisch gezien heeft groen namelijk altijd een belangrijke rol gespeeld in het genezingsproces. Denk bijvoorbeeld aan middeleeuwse kloosters die aan ziekenzorg deden. Behandeling vond altijd plaats in de buurt van de kloostertuin omdat men er toen van overtuigd was dat frisse lucht en groen de genezing zouden bevorderen. Ook in de Renaissance was er in de bouwstijl van ziekenhuizen veel aandacht voor groen. Met de opkomst van longziektes en tuberculose werden in het begin van de 19e eeuw ziekenhuispaviljoenen en sanatoria juist midden in de natuur gezet omdat dat heilzaam werd gevonden voor patiënten. Groen is dus al eeuwenlang een basisonderdeel van het genezingsproces. Pas met de opkomst van de moderne gezondheidszorg, die het zo efficiënt mogelijk aanpakken van de aandoening centraal stelde, en niet de patiënt, is de koppeling van groen met genezing verdwenen.
De helende aspecten van groen in en rond een ziekenhuis
Professor Roger S. Ulrich is een van de pioniers die in de jaren 90 de aandacht voor groen in ziekenhuizen heeft teruggebracht. Hij kwam via onderzoek tot de ontdekking dat groen positieve sociale en psychologische veranderingen bij patiënten veroorzaakt.  Zo nemen stress en ongerustheid in groene omgevingen af en zijn patiënten meer in balans.
Hij vond de volgende winstpunten. Therapeutisch groen in en rond een ziekenhuis:

  • vergemakkelijkt stressreductie, en dat helpt om het lichaam sneller in balans te brengen;
  • helpt om een patiënt zijn eigen helende capaciteiten aan te spreken;
  • helpt om een patiënt een ongeneeslijke medische conditie te laten accepteren;
  • biedt een omgeving waarin psychische therapie kan plaatsvinden;
  • biedt het personeel een plek om even bij te komen van de stress van het werk;
  • biedt een ontspannen plaats waar patiënten hun bezoek kunnen ontmoeten, even weg van de ziekenhuissfeer.

Hij heeft bijvoorbeeld het experiment gedaan waarin een groep van 160 galblaas patiënten met elkaar vergeleken werd. De helft had uitzicht op groen, de andere helft niet. Degenen met uitzicht op groen scoorden op alle punten beter. Ze konden sneller naar huis, hadden minder pijnstilling nodig, voelden zich beter etc. Dit impliceert dat het toevoegen van groen tot kostenreductie kan leiden.
Zijn onderzoek toont ook aan dat alleen al het kijken naar groen binnen vijf minuten stressverminderend werkt.
 
Bron: Intogreen 
 

De gemeente ’s-Hertogenbosch schenkt in totaal 49 hemelbomen (Ailanthus altissima) aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het grote plein voor het ziekenhuis moet patiënten en bezoekers een welkom gevoel geven.

Bezoekers kunnen gemakkelijk onder de indruk raken van de grootte van het gebouw en de drukke wegen eromheen. Het plein moet daarom een aangenaam en overzichtelijk karakter krijgen, ook gezien vanuit de gebouwen. Hoge bomen zorgen voor een plezierige sfeer, waarbij gekozen is voor meerstammige hemelbomen. Het open en transparante karakter van deze bomen geeft het plein een prettige sfeer, waar het goed toeven is.

Burgemeester plant eerste boom
Burgemeester Ton Rombouts en bestuursvoorzitter Willy Spaan hebben onlangs de eerste hemelboom geplant op het voorplein van het nieuwe Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Beide heren hebben met behulp van een schop de laatste hand gelegd aan het graven van een gat, waarna de boom  door middel van een hijskraan op zijn plek werd gehesen.

Bron:
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Voor de aanleg van zeven groene daken heeft het Maasstad ziekenhuis van de gemeente Rotterdam subsidie gekregen. De groene daken, die een oppervlakte meten van 3300 m2, zijn aangelegd op de lagere delen van het nieuwe ziekenhuis aan de Maasstadweg 21. De daken zijn bedekt met verschillende soorten vetplantjes, kruiden en mossen.

Groene daken zorgen voor een betere isolatie, een betere opvang van regenwater en voor een langere levensduur van het dak. Voor het Maasstad Ziekenhuis is het echter minstens zo belangrijk dat groene daken er mooi uitzien. Veel patiëntenkamers kijken uit op de lager gelegen daken, en wat er mooi uitziet, geeft een beter gevoel. Patiënten knappen daardoor sneller op en kunnen sneller naar huis.
De groene daken zijn nu al te bewonderen.

Genieten van groen
De projectgroep die de bouw van het ziekenhuis leidt, heeft de daken al begin dit jaar laten inzaaien zodat patiënten vanaf 1 maart 2011 direct al kunnen genieten van het groen.
De subsidie is aangevraagd en toegekend aan de stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Deze stichting zet zich al enkele jaren in om fondsen te werven voor de inrichting van het ziekenhuis. Zo zamelt de stichting onder andere geld in voor een kindvriendelijke inrichting van de poliklinieken en voor de bekostiging van vijf prachtige binnentuinen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Maasstad Ziekenhuis
 

De nieuwe collegepartijen BPA, VVD, D66 en GroenLinks in Amersfoort zijn een coalitieakkoord overeengekomen waarbij het terrein van het St. Elisabeth ziekenhuis als stadspark wordt ingericht, zodra het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg in 2014 in gebruik wordt genomen. Met dit akkoord zal het Rijksmonument Park Randenbroek tegen die tijd weer een open verbinding krijgen met de Utrechtse Heuvelrug.

In 1960 werd het St. Elisabeth ziekenhuis gebouwd in het Heiligenbergerbeekdal. Dat leek toen een logisch besluit, maar al gauw bleek dat de bouw van het St. Elisabeth ziekenhuis het gebied versnipperde.

Amersfoort is ontstaan door de samenloop van drie beken. De Heiligenbergerbeek is een van deze drie beken en is nog het restaureren waard.  
 
Groen heeft positieve invloed
Stedelingen zijn gezonder in een groene omgeving. De aanwezigheid van groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van stadsbewoners. Hoe meer groen, hoe gezonder. Stichting Heiligenbergerbeekdal www.hetbeekdal.nl strijdt al tien jaar voor een groene long in de stad.

Bron:
Het Beekdal