Berichten

Ter ere van het 60 jubileum van de Britse koningin Elizabeth II – die op 6 februari dit jubileum viert – worden zes miljoen bomen geplant in 60 bossen verdeeld over 24 hectare.  Het doel van deze actie is om een duurzame omgeving te creëren waar de komende generaties van kunnen genieten.

Inwoners, gemeenschappen, scholen et cetera worden opgeroepen om individueel duizenden bomen te planten in hun tuinen, speeltuinen en in publieke ruimten.

Woodland Trust is verantwoordelijk voor deze megaplantactie.

Meer informatie

 

Vier beken in Boekelo en Twekkelo krijgen natuurstroken met een gezamenlijke lengte van circa zes kilometer. Er komt nieuwe beplanting en bovendien worden de beken plaatselijk ondieper of dieper gemaakt. De aanleg is een onderdeel van het landinrichtingsplan Enschede-Zuid.

Dankzij de natuurstroken wordt het buitengebied van Enschede-Zuid aantrekkelijker voor flora en fauna, en voor wandelaars en fietsers. De avontuurlijke wandel- en fietsroute ‘Rondje Enschede’ gaat namelijk voor een deel door de zuidelijke stadsrandzone van Enschede. Het merendeel van de natuurstroken blijft in eigendom van de betrokken grondeigenaar. Het waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor het toekomstige beheer en onderhoud.

5.000 hectare
De herinrichting van het gebied ten zuiden van Enschede ligt binnen de gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Het gebied bestrijkt in totaal circa 5.000 hectare. In de uitvoeringscommissie zijn vertegenwoordigd de gemeente Enschede, het waterschap Regge en Dinkel, de provincie Overijssel en DLG.

Bron:
DLG

De jury van de Hedy d’Ancona-prijs, onder voorzitterschap van Koen van Velsen, heeft uit 101 inzendingen zes projecten genomineerd. De Hedy d’Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.

 Begin 2012 worden de zes onderstaande projecten door de jury bezocht. Gebruikers, opdrachtgever(s), architect(en) worden uitgenodigd om met de jury van gedachten te wisselen over het functioneren van het genomineerde gebouw, het proces van de totstandkoming en de wijze waarop het zorgconcept samenhangt met de architectuur. Midden volgend jaar zal de jury de winnaar van de Hedy d’Ancona-prijs bekend maken.
 

 

 

 


De genomineerde projecten zijn:
Wier+, Den Dolder
Een gesloten en beveiligd behandelcentrum voor forensische zorg van mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Opdrachtgever: Stichting Altrecht
Gebruiker: Wier+
Architect: VMX Architects

Ronald McDonald Centrum, Amsterdam
Een sport- en gezondheidscentrum voor gehandicapte kinderen.
Opdrachtgever: Ronald McDonald Centre
Gebruiker: Only Friends
Architect: Fact Architects

Dagbesteding Willem van den Bergh, Noordwijk
Twee erven met verschillende dagbestedinggebouwen voor cliënten met een verstandelijke beperking.
Opdrachtgever en gebruiker: ’s Heeren Loo.
Architect: Onix

Instituut Verbeeten Breda
Een bestralingscentrum volgens healing environment ontwerpconcept.
Opdrachtgever en gebruiker: Instituut Verbeeten.
Architect: Wiegerinck architectuur stedenbouw

De Korhoenders, Hengelo
Kleinschalig begeleid wonen in een naoorlogse woonwijk voor jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Opdrachtgever: Woningcorporatie Welbions en Stichting ‘De Korhoenders’
Gebruiker: ‘De Korhoenders’
Architect: Wingender Hovenier Architecten

Nieuwbouw Academisch Centrum Tandheelkunde, Amsterdam
Een faculteitsgebouw met onderwijs-, onderzoeks- en zorgfuncties.
Opdrachtgever: Vrije Universiteit
Gebruiker: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Stichting Bijzondere Tandheelkunde en opleiding Mondzorgkunde Hogeschool InHolland
Architect: Benthem Crouwel Architekten

Jury
De jury van de Hedy d’Anconaprijs bestaat uit: Yvonne van Gils, directeur Landelijk Overleg Cliëntenraden, Harry Moeskops, lid Raad van Bestuur Amstelring Osiragroep, Edwin Oostmeijer, onafhankelijk projectontwikkelaar, Eline Strijkers, interieurarchitect, Annemieke Wensing, zorginkoper AWBZ regio Noordoost-Brabant, Koen van Velsen, architect en voorzitter van de jury. De jurysecretaris is Robert-Jan de Kort.

Initiatiefnemers
De Hedy d’Ancona-prijs is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en TNO. Het Atelier van de Rijksbouwmeester en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunen het initiatief.

Bron:
Architectenweb

 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

In het Belgische Sinaai is gestart met de aanplanting van zeshonderd jonge boompjes. In totaal gaan die een afstand van 6 km overbruggen.
Het stadsbestuur laat in de Burmstraat van Sinaai tientallen nieuwe boompjes planten. “Onze stad telt te weinig groen”, zegt schepen Marc Heynderickx (CD&V).

“We proberen het groen in de binnenstad te versterken. We zetten nu de eerste stap om meer groen te creëren. Per straat hebben we boomsoorten geselecteerd. Dat zijn mannelijke wilg, veldesdoorn, tamme kastanjes en zoete kers. Voor de locatie van aanplanting is rekening gehouden met ondergrondse leidingen, nabijheid van akkerbouw en dergelijke. De schaduw op gewassen moet namelijk zo beperkt mogelijk blijven.”

Bron:
Het Nieuwsblad