Zes kilometer natuurstroken langs beken in Boekelo en Twekkelo

Vier beken in Boekelo en Twekkelo krijgen natuurstroken met een gezamenlijke lengte van circa zes kilometer. Er komt nieuwe beplanting en bovendien worden de beken plaatselijk ondieper of dieper gemaakt. De aanleg is een onderdeel van het landinrichtingsplan Enschede-Zuid.

Dankzij de natuurstroken wordt het buitengebied van Enschede-Zuid aantrekkelijker voor flora en fauna, en voor wandelaars en fietsers. De avontuurlijke wandel- en fietsroute ‘Rondje Enschede’ gaat namelijk voor een deel door de zuidelijke stadsrandzone van Enschede. Het merendeel van de natuurstroken blijft in eigendom van de betrokken grondeigenaar. Het waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor het toekomstige beheer en onderhoud.

5.000 hectare
De herinrichting van het gebied ten zuiden van Enschede ligt binnen de gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Het gebied bestrijkt in totaal circa 5.000 hectare. In de uitvoeringscommissie zijn vertegenwoordigd de gemeente Enschede, het waterschap Regge en Dinkel, de provincie Overijssel en DLG.

Bron:
DLG