Waterschap Aa en Maas pleit voor groene daken

Waterschap Aa en Maas stimuleert het slimmer en duurzaam omgaan met hemelwater in dorp en stad, waaronder het aanleggen van groene daken. Deze stimuleringsregeling geldt voor vegetatiedaken van minimaal 1.000 m2 oppervlak en geldt niet voor kleinschalige aanvragen. Particulieren kunnen wel gezamenlijk met de straat of de woningbouwcorporatie een aanvraag indienen. Een groen dak, een […]

Aanleg van groene daken is speerpunt van waterschap Aa en Maas

Groene daken, innovatie en educatie / voorlichting. Dat zijn de speerpunten van de nieuwe stimuleringsregeling over hemelwater van waterschap Aa en Maas. De stimuleringsregeling is een onderdeel van een breder scala aan initiatieven waarmee het waterschap het anders omgaan met (hemel)water in stad en dorp wil bevorderen. In totaal stelt het Algemeen Bestuur tot eind […]

Waterschap Zeeuwse Eilanden plant 1.188 bomen en 24.000 struiken

Deze week start het waterschap Zeeuwse Eilanden de jaarlijkse plant- en rooiwerkzaamheden in het buitengebied. Komend voorjaar plant het waterschap ruim 1.188 jonge bomen en zo’n 24.000 struiken langs de polderwegen in het waterschapsgebied boven de Westerschelde. Daar waar beplanting verdwijnt, komt later weer nieuw groen terug. Om de beplanting van het waterschap gezond en […]

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen plant bomen en struiken

De komende winter plant het waterschap een groot aantal bomen en struiken op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. In Nieuwvliet zullen 101 essen worden aangeplant. Aan de Magdalenadijk in Biervliet 59 stuks populieren en aan de Sasdijk in Axel komen 8.000 stuks bosplantsoen. Ook in Westdorpe vinden plantwerkzaamheden plaats. Hier worden 160 iepen teruggeplant voor de […]