Waterschap Zeeuwse Eilanden plant 1.188 bomen en 24.000 struiken

Deze week start het waterschap Zeeuwse Eilanden de jaarlijkse plant- en rooiwerkzaamheden in het buitengebied. Komend voorjaar plant het waterschap ruim 1.188 jonge bomen en zo’n 24.000 struiken langs de polderwegen in het waterschapsgebied boven de Westerschelde. Daar waar beplanting verdwijnt, komt later weer nieuw groen terug.

Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden, is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Komende tijd verdwijnen 627 oude en zieke bomen. Deze bomen kunnen namelijk een gevaar opleveren voor het verkeer als takken of zelfs hele bomen op de weg waaien. Zieke bomen op dijken kunnen de veiligheid van de dijk aantasten.

Assortiment
Het assortiment struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalmuts, liguster, geoorde wilg, boswilg, hondsroos, egelantier, gelderse roos, hazelaar en haagbeuk. Het bomenassortiment bestaat uit populieren, essen, wilgen, esdoorns, walnoten, linden, abelen en eiken. Er is enkele jaren geleden een proef gedaan met het aanplanten van de steel-iep, die waarschijnlijk resistent is tegen de iepziekte. Tot nu toe zijn de resultaten positief, want deze nieuwe iepen vertonen nog geen verschijnselen van iepziekte. De proef met iepen uit Amerika zal wegens succes verder worden voortgezet.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Waterschap Zeeuwse Eilanden