Waterschap Aa en Maas pleit voor groene daken

Waterschap Aa en Maas stimuleert het slimmer en duurzaam omgaan met hemelwater in dorp en stad, waaronder het aanleggen van groene daken. Deze stimuleringsregeling geldt voor vegetatiedaken van minimaal 1.000 m2 oppervlak en geldt niet voor kleinschalige aanvragen. Particulieren kunnen wel gezamenlijk met de straat of de woningbouwcorporatie een aanvraag indienen.

Een groen dak, een vegetatiedak met sedum of een daktuin werkt isolerend en gaat hittestress tegen. Dit zorgt onder andere voor een aangenamer binnenklimaat. Een groot voordeel is dat groene daken regenwater vasthouden wanneer het regent. Zo komt er veel minder schoon regenwater in het rioolstelsel terecht: minder overbelasting en minder wateroverlast. Bijkomstig voordeel: er hoeft minder water elektrisch verpompt te worden en de rioolwaterzuivering van het waterschap levert meer rendement tegen lagere kosten.

Klik hier voor meer informatie over de stimuleringsregeling »

Bron:
Waterscahp Aa en Maas