Waterschap Zeeuws-Vlaanderen plant bomen en struiken

De komende winter plant het waterschap een groot aantal bomen en struiken op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen.

In Nieuwvliet zullen 101 essen worden aangeplant. Aan de Magdalenadijk in Biervliet 59 stuks populieren en aan de Sasdijk in Axel komen 8.000 stuks bosplantsoen. Ook in Westdorpe vinden plantwerkzaamheden plaats. Hier worden 160 iepen teruggeplant voor de populieren die daar eind november zijn gerooid.

Economische impuls
De plantwerkzaamheden aan de Nieuwenhovendijk en Magdalenadijk worden uitgevoerd om een economische impuls te geven aan het bedrijfsleven. De beide locaties waren al voorzien in de Groenbeleidsvisie van het waterschap, maar zijn in de tijd naar voren gehaald.

Voor alle locaties geldt dat de bomen en struiken die nu aangeplant worden dienen als compensatie voor in het verleden op andere plaatsen gerooide beplantingen.

Beplanting afstemmen op omgeving
Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Het beleid van het waterschap is erop gericht om de weg- en dijkbeplantingen af te stemmen op de ruimtelijke opbouw en de inpolderinggeschiedenis van de omgeving. Ook spelen ecologische, verkeerstechnische en beheeraspecten een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat het huidige groenareaal behouden blijft. Gerooide beplantingen worden in eerste instantie op dezelfde plaats gecompenseerd. Als dit niet gewenst is of niet kan, wordt op een andere locatie herplant.

Bron:
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen