Berichten

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie heeft het college van B&W verzocht de verdwenen bomen in de Vogelwijk terug te plaatsen. VVD-raadslid Martin Wörsdörfer wees wethouder Dekker (VVD, Stadsbeheer) op het verdwenen groen na een bezoek aan de Vogelwijk.

Bij herbestratings- en rioleringswerkzaamheden zouden volgens wijkbewoners uit de omgeving van de Zwaluwstraat maar liefst 10 van de 23 bomen zijn verdwenen.

‘Hier komt een boom’
VVD-raadslid Martin Wörsdörfer: “Het ironische is dat op verschillende plekken tegels zijn geplaatst met de tekst: ‘Hier komt een boom’. En terwijl de tekst op de tegel al begint te slijten, zijn nog altijd geen bomen teruggeplant.”

Groen maakt veel verschil
De VVD’er wil dat de gaten in het straatbeeld worden opgevuld. “Dit groen maakt voor wijkbewoners veel verschil in het straatbeeld. Waar dat beloofd is, hoort dat te worden hersteld.”

Parkeergedrag
De plekken waar bomen zijn verdwenen zouden bovendien vaak bezet worden door illegaal geparkeerde auto’s. Hoewel Wörsdörfer normaal voorstander van extra parkeerplekken is, vormt het illegale parkeergedrag in de straat een probleem. “De illegaal geparkeerde auto’s vormen op de stoep een hindernis en op hoeken van de straat ook een gevaar, omdat ze het zicht ernstig beperken. Dat kan niemand goedkeuren. Het terugplaatsen van die bomen zou dat ook effectief oplossen.”

Bron:
Regio TV Info Thuis

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Er is volgens de VVD geen extra ambtenaar nodig om de bewoners in de wijk Kanaleneiland in Utrecht te vertellen dat ze in het mooie nieuwe park langs het Amsterdam Rijnkanaal moeten gaan picknicken of voetballen. Het college van B&W wilde in het besluit over de herinrichting van de saaie groenstrook langs het kanaal tot een mooi park een deel van het geld uitgeven aan een ‘parkcoördinator’.

Deze ambtenaar zou activiteiten moeten organiseren om straks bewoners naar het prachtige nieuwe park te lokken. Daardoor was er geen geld meer om nieuwe bomen te planten aan de Rooseveltlaan. Een amendement van de VVD om geen parkcoördinator aan te stellen kon op een meerderheid rekenen in de raadsvergadering van 9 december jongsleden.

Populariteit van parken
De VVD verwacht dat de bewoners zelf uitstekend in staat zijn de weg naar het park te vinden; ze zijn zelf immers nauw betrokken geweest bij het maken van het prachtige ontwerp. Juist in tijden van bezuiniging en de brede discussie over de kerntaken van de gemeente vindt de VVD het volstrekt onjuist om nieuwe ambtenaren aan te stellen. De populariteit van de andere parken in de stad laat zien dat er geen ambtenaren nodig zijn om picknicks te organiseren.

Bron:
VVD Utrecht
 

Volgens de VVD Hilversum is de ‘mediastad’ een mooi dorp in een groene omgeving met een prettig en veilig woon- en werkklimaat. Groengebieden en dan met name het groen waarin de burger zich dagelijks beweegt, zijn volgens de partij een kostbaar bezit.

De partij geeft aan dat groen Hilversum aantrekkelijk maakt voor bewoners, het  recreatieve mogelijkheden geeft en een visitekaartje is voor bezoekers.

 

 

 

 

Concreet wil de VVD in de komende vier jaar de volgende groenplannen uitvoeren:

  • meer en kwalitatief betere groene ruimten binnen de bebouwde kom verspreid over de gemeente waar onze kinderen gezond kunnen spelen, volwassenen kunnen joggen en ouderen kunnen wandelen;
  • niet elk stukje groen gebruiken voor bebouwing;
  • meer nadruk op het plaatsen en zorgvuldig onderhouden van bomen langs wegen;
  • burgers aanspreken op hun verantwoordelijkheid om heggen en struiken in hun tuin grenzend aan openbare ruimte goed te onderhouden, zodat ook burgers die minder goed ter been zijn, ongehinderd over het voetpad kunnen passeren.
     

Bekijk het verkiezingsprogramma van de VVD-Hilversum 2010 – 2014 »

Bron:
VVD Hilversum

 

Tom Ponjee, raadslid voor de VVD in Amstelveen, schrijft op zijn weblog dat hij de open ruimte in zijn stad nog mooier wil maken.  “Een groene omgeving is van groot belang voor een prettige leefomgeving. Onze kinderen moeten voldoende plekken in de buurt hebben om te sporten en te spelen. Er moet dus een einde komen aan de onnodige bebouwing van grasvelden, parkjes en speelplekken in onze stad.”

Groen heeft prioriteit
De VVD afdeling Amstelveen geeft in het verkiezingsprogramma aan dat groen prioriteit heeft. “Het groen in Amstelveen is belangrijk. Dit betekent dat de groene ruimte en het huidige bomenaantal in Amstelveen zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Indien bomen worden gekapt kunnen zij indien gewenst direct worden vervangen door een boom van redelijk formaat (een minder jongvolwassen bomen-vervangingspakket).

Het bedrijfsplan groen en het bomenplan dienen goed te worden nageleefd. Ten slotte moeten Amstelveners via internet, krant en TV goed worden voorgelicht over het groenonderhoud.”

Lees hier de standpunten van de VVD Amstelveen die betrekking hebben op de open ruimte »

Bron:
VVD Amstelveen

 

 

De VVD Zwolle is voorstander van een beheerste uitbreiding van de stad en heeft zich in het verkiezingsprogramma dan ook opnieuw uitgesproken tegen een te ruime invulling van “inbreiden”. Inbreiden in de bestaande stad mag nooit ten kosten gaan van het bestaande stadsgroen, en mag alleen maar plaatsvinden daar waar op dit moment al bebouwing aanwezig is.

Om deze stelling kracht bij te zetten, ging het campagneteam van de liberalen donderdagavond  17 december op diverse locaties in de stad kerstbomen planten.

Vier jaar geleden deed de VVD dat ook, onder meer in de Betje Wolffstraat omdat de partij zich samen met de bewoners verzette tegen de realisering van een bouwplan in die straat.

Dat verzet leverde helaas niet het gewenste resultaat op. Toch zullen dit jaar opnieuw kerstbomen in de straat worden geplaatst. Wel succesvol was de strijd tegen bebouwing van het Azalea- park in Assendorp. Ook hier zal de VVD Zwolle dit jaar weer kerstbomen gaan planten.

Kwaliteit bestaande groen benadrukken
Eind 2008 besloot de gemeenteraad dat de Schellerdriehoek, het groengebied tussen de Oude Deventerstraatweg, Zwarteweg en Grenslaan, groen zal blijven. Ook daar plantte lijstaanvoerder René de Heer donderdag met zijn campagneteam bomen. De laatste boom plant het liberale team in Dijklanden om daarmee de kwaliteit van het bestaande groen te benadrukken.

Lees ook:

Bron:
VVD Zwolle