Berichten

Op zondag 27 mei 2012 wordt in Vlaanderen de ‘Dag van het Park’ georganiseerd. Dan staat het groen op die dag in steden en gemeenten op de eerste plaats.

Thema dit jaar is ‘De juiste boom op de juiste plaats’ met tal van aantrekkelijke en boeiende cross-mediale boomverhalen. Op de Dag van het Park wordt ook een netwerkmoment georganiseerd. Dan wordt ook de prijswinnaar  van de projectoproep ‘Groen in de Stad’ bekendgemaakt.

Klik hier voor meer informatie »

De meerjarencampagne ‘Bos voor Iedereen’, waarmee het  Belgische Natuurpunt ecologisch waardevolle bossen wil aanleggen in heel Vlaanderen, verloopt zeer succesvol. Er staan momenteel al 200.000 bomen op de teller. Dankzij sponsoring van bedrijven en particulieren kunnen gronden aangekocht worden om bossen aan te leggen. Niet zomaar bossen, maar toegankelijke natuurbossen.

2011 is het Internationaal Jaar van de Bossen en naar aanleiding hiervan startte Natuurpunt haar Campagne ‘Bos voor iedereen’ met als doel nieuwe ecologisch waardevolle bossen aan te leggen in Vlaanderen. Hiervoor was uiteraard geld nodig. Als start gaf Natuurpunt 100.000 bomen cadeau uit eigen middelen. Dit aantal werd op nauwelijks 5 maanden verdubbeld met sponsoring van bedrijven (60.000 bomen) en particulieren (40.000 bomen).

Verschillende plantlocaties
De bomen zullen vanaf het najaar van 2011 geplant worden in 3 provincies op minstens 5 verschillende plantlocaties. Er werden reeds gronden aangekocht en er wordt verder gezocht naar nieuwe boslocaties.

 

Dag van de Natuur
De eerste grote plantevenementen gaan door tijdens de Dag van de Natuur, op zondag 20 november, in Ninove en Sint-Katelijne-Waver.

In Ninove zal in het nieuwe bos een speelzone aangelegd worden waar kinderen en jongeren naar hartenlust kunnen ravotten. In Sint-Katelijne-Waver worden de relicten van het voormalige Waverwoud hersteld.

Campagne ‘Bos voor Iedereen’
Natuurpunt wil echter nog meer hoogkwalitatief bos verwezenlijken in Vlaanderen. Zo gaan ze op zoek naar de ideale locaties om een bos aan te leggen. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het toekomstige bos, leggen ze de nadruk op bossen in de buurt van steden en gemeentes. Tijdens de campagne streeft Natuurpunt naar multifunctionele bossen met voldoende ruimte voor zachte recreatie. Stadsbossen in combinatie met een speelzone of een geboortebosje behoren tot de mogelijkheden.

Meer info »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Met de lente in zicht is het startschot gegeven voor een grootschalige boomplantactie in de provincie West-Vlaanderen. Over de hele maand verspreid zijn er in deze provincie 15 plantacties, goed voor 150.000 nieuwe bomen.

De provincie werkt voor het initiatief samen met de vereniging voor Bos in Vlaanderen. Die heeft zichzelf vier jaar de tijd gegeven om in heel Vlaanderen 1 miljoen bomen aan te planten. De teller staat, één jaar voor het einde van de actie, op ruim 800.000
In West-Vlaanderen blijkt het zuiden het minst bomen te hebben. Daarom legt de provincie West-Vlaanderen  in Harelbeke een speelbos aan van 3 hectare.

Klik hier voor meer informatie »

 


Bron:

Krant van West-Vlaanderen

Al 732.341 bomen werden aangeplant in het kader van de campagne ‘1 miljoen bomen voor Vlaanderen’. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om de volgende twee jaar de campagne verder te ondersteunen met een bedrag van ruim 289.000 euro. 

“De campagne kent succes, bereikt zowel burgers als bedrijven en zet het belang van bos voor Vlaanderen extra in de verf”, zegt een woordvoerder.

Het project is de Vlaamse spin-off van de internationale campagne ‘Plant for the planet: the Billion Tree Campaign’ en wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos. De Vlaamse campagne startte in 2008 met de slogan ‘Zes miljoen Vlamingen gaan voor 1 miljoen bomen’ en loopt gedurende vier jaar, met een tussentijdse evaluatie na twee jaar.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Standaard

De komende winter plant het waterschap een groot aantal bomen en struiken op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen.

In Nieuwvliet zullen 101 essen worden aangeplant. Aan de Magdalenadijk in Biervliet 59 stuks populieren en aan de Sasdijk in Axel komen 8.000 stuks bosplantsoen. Ook in Westdorpe vinden plantwerkzaamheden plaats. Hier worden 160 iepen teruggeplant voor de populieren die daar eind november zijn gerooid.

Economische impuls
De plantwerkzaamheden aan de Nieuwenhovendijk en Magdalenadijk worden uitgevoerd om een economische impuls te geven aan het bedrijfsleven. De beide locaties waren al voorzien in de Groenbeleidsvisie van het waterschap, maar zijn in de tijd naar voren gehaald.

Voor alle locaties geldt dat de bomen en struiken die nu aangeplant worden dienen als compensatie voor in het verleden op andere plaatsen gerooide beplantingen.

Beplanting afstemmen op omgeving
Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Het beleid van het waterschap is erop gericht om de weg- en dijkbeplantingen af te stemmen op de ruimtelijke opbouw en de inpolderinggeschiedenis van de omgeving. Ook spelen ecologische, verkeerstechnische en beheeraspecten een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat het huidige groenareaal behouden blijft. Gerooide beplantingen worden in eerste instantie op dezelfde plaats gecompenseerd. Als dit niet gewenst is of niet kan, wordt op een andere locatie herplant.

Bron:
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen