Vlaan­de­ren heeft al 732.341 bomen aan­ge­plant

Al 732.341 bomen wer­den aan­ge­plant in het kader van de cam­pag­ne ‘1 mil­joen bomen voor Vlaan­de­ren’. Daar­om heeft de Vlaam­se rege­ring beslist om de vol­gen­de twee jaar de cam­pag­ne ver­der te onder­steu­nen met een bedrag van ruim 289.000 euro. 

“De cam­pag­ne kent suc­ces, bereikt zowel bur­gers als bedrij­ven en zet het belang van bos voor Vlaan­de­ren extra in de ver­f”, zegt een woord­voer­der.

Het pro­ject is de Vlaam­se spin-off van de inter­na­ti­o­na­le cam­pag­ne ‘Plant for the pla­net: the Bil­li­on Tree Cam­paig­n’ en wordt uit­ge­voerd door de Ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren in samen­wer­king met het Agent­schap voor Natuur en Bos. De Vlaam­se cam­pag­ne start­te in 2008 met de slo­gan ‘Zes mil­joen Vla­min­gen gaan voor 1 mil­joen bomen’ en loopt gedu­ren­de vier jaar, met een tus­sen­tijd­se eva­lu­a­tie na twee jaar.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Stan­daard