Berichten

De VHG zet zich de komende maanden extra in om gemeenten te overtuigen niet te bezuinigen op het beheer en onderhoud van openbaar groen. Met het bekend worden van de gemeentebegrotingen voor 2011, zijn volgens de VHG de effecten van de bezuinigingen steeds duidelijker zichtbaar.

De VHG stelt dat veel bezuinigingen op termijn juist geld kosten, terwijl investeren in groen juist geld oplevert. Volgens de brancheorganisatie zouden gemeenten moeten leren van de ervaringen met bezuinigingen op openbaar groen begin jaren ’80 van de vorige eeuw.

Volgens de VHG leverde deze bezuinigingsronde uiteindelijk groot achterstallig onderhoud, verloedering en achteruitgang in de kwaliteit van de openbare ruimte op. Het herstellen van het onderhoudsniveau kost altijd meer dan al die tijd de boel netjes houden, aldus de VHG.

Bron: Nieuwsbrief Tuin & Landschap, 10 september 2010
 

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft onlangs een walnootboom (Juglans Regia) geplant bij de Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg. Deze boom is het ‘groene doorgeefcadeau’ dat de minister in de vorm van een boomcadeaubon van VHG voorzitter Bert Gijsberts ontving tijdens een sectorbezoek aan branchevereniging VHG.

De boom mocht zij schenken aan een organisatie van haar keuze. Dat is de Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg aan de Geul geworden, om hen daarmee blij te maken met een duurzame, in het Limburgse landschap passende boom.

De Kindervallei is een sprookjesachtig vakantieverblijf voor en door mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Ouders, broertjes en zusjes van een gehandicapt kind kunnen in de Kindervallei logeren zolang de behandeling in het naastgelegen revalidatiecentrum of een nabijgelegen ziekenhuis duurt.

Walnoten oogsten
De Kindervallei is een bijzondere gebouw, dat is gebaseerd op een ontwerp van de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser. Er is geen rechte lijn te bekennen, geen raam of deur is hetzelfde en op het dak en uit de ramen groeien bomen. De walnootboom past helemaal in het concept van Hundertwasser. Zijn motto is onder andere dat alles wat gebouwd wordt, in harmonie is met de natuur. VHG voorzitter Gijsberts: “Als VHG hopen wij dan ook dat de boom generaties lang mee gaat en dat veel kinderen de walnoten zullen oogsten, ieder jaar weer”.

Bron:
VHG

Op initiatief van branchevereniging  VHG heeft een aantal groenvoorzieners en hoveniersbedrijven de Plantenkenniskaart ontwikkeld om het kennisniveau van de groenopleidingen te verhogen.

Met de kaart moet het voor het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen duidelijk worden welk niveau een leerling nodig heeft als hij in de sector aan het werk gaat. De kaart is een start om de kennis over planten te vergroten.

Deze Plantenkenniskaart beschrijft wat van een leerling op een bepaald niveau verwacht mag worden.

Noodzakelijk
Het is noodzakelijk dat leerlingen een redelijk assortiment plantenkennis paraat hebben. VHG kiest er bewust voor om niet voor te schrijven welke planten er gekend moeten worden. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de regio waar een AOC gevestigd is en dit zal de AOC zelf vaststellen in overleg met het regionale bedrijfsleven. Het boekje ‘Planten en hun namen’ van de SOG kan hierbij als leidraad gebruikt worden. De kaart is bedoeld voor AOC’s, het bedrijfsleven en overleggroepen onderwijs/bedrijfsleven.

Minimum lijst
De VHG Plantenkenniskaart is een minimum lijst. Het staat elke leerling vrij om zijn kennis over beplanting uit te breiden. Hiervoor kan de leerling, afhankelijk van zijn interesse en werkplek, kiezen voor een hoger niveau of onderdelen hiervan (bijvoorbeeld bomen of inheemse flora).

Een gratis exemplaar is te bestellen door een e-mail te sturen naar Jeroen Zijlmans onder vermelding van Plantenkenniskaart.

Bron:
VHG 
 

Brancheorganisatie VHG heeft onlangs het rapport ‘De Meerwaarde van Groen’ uitgebracht, waarin het belang van het groen centraal staat. Aangezien steeds meer bestuurders, bewoners, bedrijven, corporaties en ontwikkelaars  de meerwaarde van groen inzien in hun eigen gemeente, wijk of project.

Met de bezuinigingsronde op de gemeentebegrotingen dreigt een verschaling in de aanleg en het onderhoud van groen, schrijft de VHG op haar site. Met alle gevaren voor verloedering, verstening en verrommeling op de middellange termijn.

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2010 in zicht zal de brancheorganisatie VHG daarom actief het thema groen op de politieke agenda zetten. 

Investeren in groen levert op
Groen blijft essentieel om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de ambities voor milieu en klimaat te behalen.

Investeren in het groene kapitaal binnen de gemeente levert uiteindelijk veel maatschappelijk rendement op, zo is de boodschap. De VHG doet dit samen met strategische partners binnen groene netwerken zoals het Groenforum en De Groene Stad.

Bron:
VHG