VHG ontwikkelt Plantenkenniskaart voor groenopleidingen

Op initiatief van branchevereniging  VHG heeft een aantal groenvoorzieners en hoveniersbedrijven de Plantenkenniskaart ontwikkeld om het kennisniveau van de groenopleidingen te verhogen.

Met de kaart moet het voor het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen duidelijk worden welk niveau een leerling nodig heeft als hij in de sector aan het werk gaat. De kaart is een start om de kennis over planten te vergroten.

Deze Plantenkenniskaart beschrijft wat van een leerling op een bepaald niveau verwacht mag worden.

Noodzakelijk
Het is noodzakelijk dat leerlingen een redelijk assortiment plantenkennis paraat hebben. VHG kiest er bewust voor om niet voor te schrijven welke planten er gekend moeten worden. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de regio waar een AOC gevestigd is en dit zal de AOC zelf vaststellen in overleg met het regionale bedrijfsleven. Het boekje ‘Planten en hun namen’ van de SOG kan hierbij als leidraad gebruikt worden. De kaart is bedoeld voor AOC’s, het bedrijfsleven en overleggroepen onderwijs/bedrijfsleven.

Minimum lijst
De VHG Plantenkenniskaart is een minimum lijst. Het staat elke leerling vrij om zijn kennis over beplanting uit te breiden. Hiervoor kan de leerling, afhankelijk van zijn interesse en werkplek, kiezen voor een hoger niveau of onderdelen hiervan (bijvoorbeeld bomen of inheemse flora).

Een gratis exemplaar is te bestellen door een e-mail te sturen naar Jeroen Zijlmans onder vermelding van Plantenkenniskaart.

Bron:
VHG