Win­naars ver­ha­len­wed­strijd De Groe­ne Stad ont­van­gen prijs uit han­den van Prin­ses Ire­ne

Prin­ses Ire­ne maak­te afge­lo­pen vrij­dag in NCB Natu­ra­lis in Lei­den de win­naars bekend van de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer’.  Het ver­haal ‘Hoe is het leven van een Boom?’ van de basis­school uit het Lim­burg­se Mer­se­lo won de eer­ste prijs. De win­nen­de school ont­vangt een Bio­di­ver­si­teits­boom, een Lin­de­boom, voor op het school­plein. Naast […]

Prin­ses Ire­ne reikt Groe­ne Stad Ver­ha­len­wed­strijd uit

Als aan­loop naar Wereld­bi­o­di­ver­si­teits­dag op 22 mei aan­staan­de zal Prin­ses Ire­ne vrij­dag aan­staan­de, 20 mei, in NCB Natu­ra­lis te Lei­den, de win­naars bekend maken van de Ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer”. De prin­ses reikt de prij­zen uit samen met Boom­feest­dag­am­bas­sa­deur en jury­voor­zit­ter, Hel­ga van Leur. Prin­ses Ire­ne is Bescherm­vrou­we van Bio­di­ver­si­teit en zij […]

Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd tij­dens Leid­se Boom­feest­dag

Aan­staan­de dins­dag doen zo’n 500 Leid­se basis­school­leer­lin­gen mee met de jaar­lijks Boom­feest­dag in de Leid­se Hout. Dit jaar heeft deze dag een extra fees­te­lijk tin­tje en ver­zorgt de direc­teur van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Peter Der­k­sen, de kick-off voor de ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad, bron van & voor Bio­di­ver­si­teit” voor Lei­den en omge­ving. Op de […]

Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd is gestart

Tij­dens de Boom­feest­dag in Ven­lo werd gis­te­ren de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad, bron van Bio­di­ver­si­teit’ aan­ge­kon­digd door Hel­ga van Leur, ambas­sa­deur van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Voor­dat de ver­ha­len­wed­strijd van start ging, vond er een Bomen­ver­tel­ling plaats. De kin­de­ren wer­den op deze manier geïnspireerd om een eigen ver­haal te schrij­ven over van alles wat er leeft […]

Aftrap ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad, bron van Bio­di­ver­si­teit”

Tij­dens de 55-ste edi­tie van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag op 23 maart wordt in diver­se natuur­mu­sea van ons land en op 24 basis­scho­len uit Ven­lo en omge­ving de aftrap voor de ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad, bron van Bio­di­ver­si­teit” geor­ga­ni­seerd voor kin­de­ren van 8 tot en met 12 jaar. De wed­strijd is een samen­wer­king van Plant Publi­ci­ty […]