Berichten

In hartje Rotterdam is recent een nieuwe buurtmoestuin van start gegaan. De tuin heet de Vredestuin en ligt in het Park Pompenburg, waar de Luchtsingel van bureau ZUS op uit komt. In de buurttuin wordt getuinierd, samen gegeten en er worden workshops en themadagen georganiseerd om samen beter te worden in het zelf verbouwen van groenten, aardappels, fruit, bloemen, nootjes enzovoort. De oogst gaat naar de deelnemers en naar opvang- en armoedebestrijdingsorganisaties zoals de voedselbank en de Pauluskerk.
Er is al een mooie diverse haag aangeplant, vol met planten die voedsel en habitat bieden voor vogels, insecten, bijen én mensen (behalve habitat dan). Voordat er gezaaid gaat worden wordt de tuin nu eerst goed aangelegd. Dat betekent om te beginnen verhoogde plantbedden maken, paadjes graven en vullen met houtsnippers en veel compost toevoegen. Om het onkruid dat nu nog in de plantbedden groeit te onderdrukken wordt onder de compost een aaneengesloten laag van kranten en karton gelegd. Hier kan het onkruid niet doorheen groeien, en het papier en karton verteert weer na verloop van tijd.
Op vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur en op zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vaste werkmomenten waar iedereen aan mee kan doen. Meer informatie vind je hier en hier.
Bron: De Havenloods Noord

Samen met Duurzaam Door verkent het Stedennetwerk Stadslandbouw of allen die betrokken zijn bij stadslandbouw behoefte hebben hun kennis en ervaring te delen. En zo ja, hoe. Gesprekken en bijeenkomsten met betrokkenen zijn onderdeel van deze verkenning, evenals een online enquête. De uitkomsten van deze verkenning worden dit najaar bekendgemaakt..
Er is behoefte professionalisering, maar met behoud van de eigenheid en dynamiek. Onder de noemer van contouren Kennisknooppunt Stadslandbouw verkent het netwerk nu wat de kennisbehoefte is voor deze volgende stap.
De online enquête is te vinden op de website van het Stedennetwerk Stadslandbouw.
bron: Stedennetwerk Stadslandbouw

Na 3 eerdere edities in Almere (2012), Rotterdam (2013) en Utrecht (2014), is de Dag van de Stadslandbouw uitgegroeid tot hét toonaangevende, landelijke vakevenement op het gebied van stadslandbouw en stadsgerichte landbouw in Nederland.

Tijdens dit Nationale Platform gaan zo’n 400 deelnemers (stadsboeren, overheden, markt- en ketenpartijen, kennisinstellingen) in op de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van ondernemers, de stad en haar bewoners.

Dag van de Stadslandbouw editie 2015: IEDEREEN BOER?!

‘s-Hertogenbosch treedt op als gaststad van de Dag van de Stadslandbouw 2015, waarbij de excursiedag op woensdag 3 juni en het congres op donderdag 4 juni plaatsvindt. De publieksdag, waar stadslandbouw initiatieven overal in het land zich kunnen presenteren, is op zaterdag 6 juni.
‘IEDEREEN BOER?!’ is het motto van dit jaar, wat verwijst naar innovatieve, ‘out-of-the-box’ dwarsverbindingen die maken zijn tussen stadslandbouw en zorg, welzijn, onderwijs, agri-food en stedelijke ontwikkeling. De volgende hoofdthema’s staan hierbij centraal:

 • Verbinden stad-platteland
 • Gezondheid, participatie en welzijn
 • Nieuwe verdienmodellen
 • Nieuwe markten
 • Sociaal ondernemerschap

Het programma wordt dit jaar tot stand gebracht in samenwerking met PURE Hubs, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, het Ministerie van Economische Zaken, Wageningen UR, Platform31 en diverse partners en sponsoren.
Idee en ontwikkeling is van B2B productions te Almere.

Een veelzijdig en hoogwaardig programma

Kenmerken van de Dag van de Stadslandbouw zijn o.a.:

 • keuzemogelijkheid voor ochtend- (beleidsmakers) en/of middagprogramma (ondernemers, initiatiefnemers);
 • een uitgebreide keuze aan deelthema’s in ca. 24 werk- en inspiratiesessies;
 • diverse gezaghebbende (internationale) keynote sprekers (met verdieping in de sessies);
 • een exclusieve bestuurdersconferentie voor burgemeesters, wethouders en bestuurders uit de sectoren food, agro en stedelijke ontwikkeling;
 • een informatiemarkt en een streeklunch, waar lokale producenten hun producten kunnen presenteren;
 • verkiezing en uitreiking van de ‘Rabo Stadslandbouw Award’ (een stimuleringsprijs voor ondernemers);
 • een excursieprogramma op woensdag 3 juni naar een reeks stadslandbouw projecten in Noord-Brabant;
 • een publieksdag op zaterdag 6 juni, met publieksactiviteiten in en rond diverse steden in het land.

Bestemd voor een brede doelgroep

De Dag van de Stadslandbouw is zowel interessant voor ervaren professionals, als voor hen die zich oriënteren en zich afvragen wat het thema voor hun werkpraktijk kan betekenen.
Er worden ca. 400 deelnemers verwacht afkomstig uit:

 • ‘Stadsboeren’, agrarisch ondernemers, groene burgerinitiatieven en overige partijen die actief zijn of initiatieven overwegen;
 • Bestuurders en ambtenaren namens gemeenten, provincies en regioverbanden (zoals waterschappen)
 • Woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven;
 • Onderwijs- en opleidingsinstellingen voor land- en tuinbouw, groene ruimte en (stads)ecologie;
 • Zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en overige organisaties op het gebied van gezondheid, welzijn en voeding;
 • Ketenpartijen in de agri-food sector (groothandel, retailbedrijven, cateraars, restaurants), toeleveranciers (o.a. technologie);
 • Hoveniers en groenvoorzieners;
 • Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen; onderzoek- en adviesbureau’s.

Dag van de Stadslandbouw Expertpanel

Om de inhoudelijke kwaliteit van de dag te waarborgen, bestaat er een expertpanel met hierin zitting hebbend een aantal deskundigen uit de dagelijkse praktijk van voedsel, groen en stedelijke ontwikkeling.
Enkele leden van dit panel zijn:
Paul Bringmann (oprichter La Place, deputy CEO V&D Group)
Maarten Fischer (vm. secretaris Taskforce Multifunctionele Landbouw)
Annemieke Fontein (hoofd landschapsarchitectuur, Gemeente Rotterdam)
Bas de Groot (stadslandbouw pionier)
Joris Lohman (Jongerenvertegenwoordiger Slow Food Int.)
Jan-Willem van der Schans (onderzoeker WUR)
en Roel Vollebregt (directievz. AM).

Deelname bezoekers

De kosten voor deelname aan de Dag van de Stadslandbouw (congres 4 juni) bedragen € 75,- voor het dagprogramma en € 50,- voor het ondernemersprogramma.
De kosten voor deelname aan het excursieprogramma op 3 juni bedragen € 50,-
(Alle prijzen zijn excl. btw per persoon en op basis van vroegboektarief).
Deelname aan de publieksdag is gratis.

Met het mooie weer voor de deur, zie je her en der in de stad de eerste moestuintjes alweer groener worden. De laatste jaren is gezamenlijk moestuinieren in de stad, hipper gezegd ‘urban farming’ een steeds grotere trend gaan worden. Vorig jaar verscheen er een prachtig boek ‘Smaakmakers: boeren in de stad’, waarin we zes Amsterdamse stadsboeren volgen door alle vier seizoenen in hún moestuin.
Makers van het boek Hannie van den Bergh, Ellen van den Berg en Lotte Clerkx wilden met hun boek laten zien wat stadslandbouw doet met mensen, wat gezamenlijke stadsmoestuinen doen met buurten en hoe bewoners zelf hun stad groener, duurzamer en smaakvoller kunnen maken.
In het boek lezen we alles over de zegeningen maar ook over de plagen van het (moes)tuinieren. Wan hoe ga je om met tuindersproblemen als slakken en konijnen die huishouden in je tuin? Volgens Debra Solomon, stadsboer in DemoTuinNoord, mag gif nooit een optie zijn: ‘De beste pesticide is de schaduw van de tuinder’, zo luidt haar motto.
Maar gelukkig overheersen de mooie momenten, zoals de zomerse vrijdagmiddagen in de ACTA tuin in Amstedam Nieuw-West. Annet van Doorn: ‘Dan legden we een groot laken op de grond , met alle oogst van de werkmiddag erop, en werd de oogst verdeeld.’
Tenslotte zijn er in het boek ook een aantal groene tips opgenomen, waaronder deze van tuinder Ellen Mookhoek: ‘De tuinboon is de perfecte plant voor alle locaties, hij is ‘idiot-en hufter-proof’. Je hoeft er niet zo veel van af te weten, hij lukt gewoon meestal.’
 
Smaakmakers: boeren in de stad, Ellen van den Berg, Hannie van den Bergh, Lotte Clerkx
ISBN 978-90-822153-0-4
NUR: 758
www.studio-hb-nl
www.smaakmakers.me

¿?Dakennie¿? het educatie-programma voor schoolkinderen op de Dakakker heeft de Zuid-Hollandse Pluk van de Pettefletprijs gewonnen en gaat door naar de nationale finale!
Het Rotterdamse ¿?Dakennie¿? heeft de Zuid-Hollandse Pluk van de Pettefletprijs gewonnen. Uit de 16 inzendingen koos de jury het project van dakboerin Angelique als meest creatief, effectief en uitvoerbaar project. Angelique wint de provinciale prijs van €500,- en gaat door naar de landelijke finale waar zij kans maakt op de landelijke prijs van 3.000 euro, te besteden aan haar project. De Pluk van de Pettefletprijs is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties en Vroege Vogels van de Vara.
KIO-21 KIO-33
Angelique is de enthousiaste dakboerin van ‘Dakakker’. Zij is de allerhoogste boerin in Nederland en ontvangt honderden kinderen op haar akker op de zevende verdieping van een flet midden in de grote stad. In en om haar kleine dakboerderij. Samen met de kinderen maakt ze duizenden zaadbommen met bijzondere en bedreigde inheemse zaden die de boerin en de kinderen op de dakakker oogsten. De kinderen zorgen hiermee voor meer biodiversiteit in de stad!
Zaadbommen
In het educatie-programma maken kinderen honderden zaadbommen met inheemse zaden (van de rode lijst) die ‘geworpen’ worden in de omgeving van de Dakakker. De zaden komen uit de inheemse kruidentuin boven op ‘t dak!
Bijenhotels
In het educatief programma maken kinderen ‘bijenhotels’ voor diverse ‘bestuivers’.
Beleven en creëren
In het programma ?DAKENNIE?kunnen kinderen beleven en creëren. Stadslandbouw is vandaag de dag nog een hip woord straks een alledaags feit. In  ?DAKENNIE? draait alles erom dat de kinderen aan de slag kunnen met groen, groenten, stadslandbouw midden in de stad bovenop een ‘flet’. De Dakakker op het dak van Het Schieblock, een kantoorgebouw in het centrum van Rotterdam, is het grootste stadslandbouwdak van Europa. Op 1000 m2 groeien groenten, kruiden, inheemse bloemen, fruit en er staat en er staan zes volle bijenkasten.
Regenwater
Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor de bewatering van de akkers, een kleine windmolen zorgt voor energie t.b.v. de waterpompen en de elektriciteit in het dakpaviljoen. De producten van het dak worden geleverd aan horeca en bewoners in de directe omgeving van Het Schieblock. In het programma ?Dakennie? zijn de kinderen te gast bij de dakboerin. Ze gaan echt aan de slag met stadslandbouw en maken kennis met groene daken, biodiversiteit, gezonde voeding, duurzaamheid en het houden van bijen in de stad.
Schooljaar 2015 – 2016
De ‘dakboerin’ biedt het komend schooljaar 2015 – 2016 een mooi en spannend educatief aanbod aan de kinderen van de bassischolen in heel Rotterdam bovenop de ‘flet’!
 
 
Bron en foto’s: Milieucentrum Rotterdam