Vre­des­tuin in hart­je Rot­ter­dam

In hart­je Rot­ter­dam is recent een nieu­we buurt­moes­tuin van start gegaan. De tuin heet de Vre­des­tuin en ligt in het Park Pom­pen­burg, waar de Luchtsin­gel van bureau ZUS op uit komt. In de buurt­tuin wordt getui­nierd, samen gege­ten en er wor­den work­shops en the­ma­da­gen geor­ga­ni­seerd om samen beter te wor­den in het zelf ver­bou­wen van groen­ten, […]

Enquê­te naar behoef­te lan­de­lijk net­werk stads­land­bouw

Samen met Duur­zaam Door ver­kent het Ste­den­net­werk Stads­land­bouw of allen die betrok­ken zijn bij stads­land­bouw behoef­te heb­ben hun ken­nis en erva­ring te delen. En zo ja, hoe. Gesprek­ken en bij­een­kom­sten met betrok­ke­nen zijn onder­deel van deze ver­ken­ning, even­als een onli­ne enquê­te. De uit­kom­sten van deze ver­ken­ning wor­den dit najaar bekend­ge­maakt.. Er is behoef­te pro­fes­si­o­na­li­se­ring, maar […]

4 juni: Dag van de Stads­land­bouw

Na 3 eer­de­re edi­ties in Alme­re (2012), Rot­ter­dam (2013) en Utrecht (2014), is de Dag van de Stads­land­bouw uit­ge­groeid tot hét toon­aan­ge­ven­de, lan­de­lij­ke vake­ve­ne­ment op het gebied van stads­land­bouw en stads­ge­rich­te land­bouw in Neder­land. Tij­dens dit Nati­o­na­le Plat­form gaan zo’n 400 deel­ne­mers (stads­boe­ren, over­he­den, markt- en keten­par­tij­en, ken­nis­in­stel­lin­gen) in op de vraag hoe stads­land­bouw kan […]

Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad

Met het mooie weer voor de deur, zie je her en der in de stad de eer­ste moes­tuin­tjes alweer groe­ner wor­den. De laat­ste jaren is geza­men­lijk moes­tui­nie­ren in de stad, hip­per gezegd ‘urban far­ming’ een steeds gro­te­re trend gaan wor­den. Vorig jaar ver­scheen er een prach­tig boek ‘Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad’, waar­in we zes […]

¿?Daken­nie¿? wint Pluk van de Pet­te­flet­prijs!

¿?Daken­nie¿? het edu­­ca­­tie-pro­­gram­­ma voor school­kin­de­ren op de Dakak­ker heeft de Zuid-Hol­­land­­se Pluk van de Pet­te­flet­prijs gewon­nen en gaat door naar de nati­o­na­le fina­le! Het Rot­ter­dam­se ¿?Daken­nie¿? heeft de Zuid-Hol­­land­­se Pluk van de Pet­te­flet­prijs gewon­nen. Uit de 16 inzen­din­gen koos de jury het pro­ject van dak­boe­rin Ange­li­que als meest cre­a­tief, effec­tief en uit­voer­baar pro­ject. Ange­li­que wint de […]