Enquête naar behoefte landelijk netwerk stadslandbouw

Samen met Duurzaam Door verkent het Stedennetwerk Stadslandbouw of allen die betrokken zijn bij stadslandbouw behoefte hebben hun kennis en ervaring te delen. En zo ja, hoe. Gesprekken en bijeenkomsten met betrokkenen zijn onderdeel van deze verkenning, evenals een online enquête. De uitkomsten van deze verkenning worden dit najaar bekendgemaakt..
Er is behoefte professionalisering, maar met behoud van de eigenheid en dynamiek. Onder de noemer van contouren Kennisknooppunt Stadslandbouw verkent het netwerk nu wat de kennisbehoefte is voor deze volgende stap.
De online enquête is te vinden op de website van het Stedennetwerk Stadslandbouw.
bron: Stedennetwerk Stadslandbouw