Berichten

De gemeente Maastricht roept de bewoners van de Hertogsingel op vooral zelf een bijdrage te leveren aan een groene stad. Dat blijkt uit een uitnodiging die verspreid is onder de bewoners van de singel, een van de belangrijkste doorgaande wegen van Maastricht.

Aan de Hertogsingel werden vorig jaar nieuwe bomen geplant nadat eerder de metershoge exemplaren uit veiligheidsoverwegingen waren gerooid. Omdat het nog even zal duren voordat de jonge bomen groot zijn, heeft de gemeente het bureau BELW gevraagd de bewoners van de Hertogsingel op 7 mei een workshop te geven. In de workshop van BELW, specialist op het gebied van  groene innovaties in stedelijke omgevingen, krijgen de bewoners van de Hertogsingel bijgebracht wat er allemaal mogelijk is in een voortuin of op een balkon. Wat is bijvoorbeeld het voordeel van een regenton? En welke planten zijn goed voor bijen en vlinders?

Beste idee
Bij de workshop zijn experts aanwezig om vragen te beantwoorden, maar ook om te helpen bestaande plannen verder uit te werken. De bedenker van het beste idee voor een functioneel groen tuinontwerp of balkonontwerp wint een waardebon van 150 euro, te besteden bij een tuincentrum.

Bron:
Dichtbij.nl

 

 

 

GroenLinks en SP willen dat braakliggende terreinen in Amsterdam veranderen in levendige plekken waar buurtbewoners kunnen tuinieren, kinderen mogen spelen en waar kunstenaars de ruimte krijgen om mooie dingen te doen.

Op grote terreinen, aan de rafelranden van de stad, zouden bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, bebouwing of festivalterreinen kunnen verrijzen. Het gaat om tijdelijke nieuwe functies voor de buurt, totdat de definitieve bouw kan starten.

Verpauperd
Door de crisis in de bouw is het te verwachten dat de terreinen die braak liggen, langer leeg zullen blijven.  Deze terreinen zijn nu nog vaak afgeschermd met ongastvrije hekken en zien er verpauperd uit.

Zonde
De fracties van GroenLinks en de SP vinden dit zonde, vooral gezien de schaarse ruimte in onze hoofdstad. GroenLinks fractievoorzitter Marieke van Doorninck:  “Amsterdam is te mooi om braak te liggen. Er is niet veel nodig om een verpauperd stukje terrein om te toveren tot een buurtparkje, moestuin of speelplek voor kinderen.”

Zelf verantwoordelijk
De buurtbewoners zijn in de plannen zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud. GroenLinks gemeenteraadslid Tamira Combrink: “We moeten als overheid het niet allemaal zelf willen bedenken, invullen en onderhouden, maar er voor zorgen dat mensen en groepen die iets willen realiseren op braakliggende terreinen, dit ook kunnen doen. Er is van alles mogelijk op braakliggende terreinen en buurtbehoeftes moeten daar leidend in zijn. De bewoners kunnen met veel betere initiatieven komen dan dat wij hier op de Stopera achter een bureautafel kunnen bedenken.” GroenLinks en de SP willen dat de gemeente wél de faciliterende rol op zich neemt.

Liever een buurtparkje dan verpauperde plek
Bang voor teleurgestelde buurtbewoners, als de tijdelijke invulling gaat verdwijnen, zijn GroenLinks en de SP niet. SP raadslid Remine Alberts: “Natuurlijk moeten we de buurtbewoners wel bewust maken van de beperkingen van het braakliggende terrein. Maar ik kan me voorstellen dat de meeste bewoners liever een tijdelijk een buurtparkje in hun wijk hebben, dan een verpauperde plek vol met afval of onkruid. Als de terreinen na gebruik door de buurt alsnog worden bebouwd, blijven in ieder geval de contacten tussen de bewoners bestaan,” aldus het SP raadlid.

Bron:
GroenLinks Amsterdam

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Onder het klimaatmotto ‘Puur Hoorn’ krijgen alle Hoornse inwoners gratis een cursus ‘Natuurlijk Tuinieren!’ aangeboden van de gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn wil bewoners via de cursus bewust maken van het belang van een groene en milieuvriendelijke tuin.

Een groene omgeving geeft rust en privacy en toch worden tuinen vaak helemaal bestraat. Een groene tuin heeft veel voordelen: het dempt de temperatuur in de stad, het kan de isolatie van daken verbeteren, een groene omgeving verlaagt stress, het zorgt ervoor dat kinderen vaker buitenspelen, en ga zo maar door. Kortom, redenen genoeg voor de gemeente om het initiatief te nemen om samen met de burger de tuinen, balkons en daken aan te pakken.

Cursus ‘Natuurlijk Tuinieren!’
De cursus ‘Natuurlijk Tuinieren!’ leert deelnemers hoe zij een milieuvriendelijke, groene en toch ook onderhoudsvriendelijke tuin kunnen aanleggen. Zo krijgen zij tips over hoe zij gratis aan planten, stekken en zaad (bloemen en groenten) kunnen komen en ook hoe zij dieren en insecten eenvoudig kunnen weghouden.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Hoorngids.nl

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek en twee experimentele studies naar de stressherstellende functie van natuur. Het literatuuronderzoek geeft een beschrijving van de kennis rondom stress, het omgaan met stress, en het meten van stress. Ook wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek naar de stressherstellende functie van natuur, en de mogelijke mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. In de experimentele studies is de stressherstellende functie van natuur onderzocht met behulp van metingen van het cortisolniveau in het speeksel. Het eerste experiment richtte zich op de stressherstellende functie van tuinieren op een volkstuin. In het tweede experiment werden de stressherstellende effecten van een verblijf in een groenkamer in een zorgcentrum onderzocht. In beide experimenten zijn, in aanvulling op de cortisolmetingen, ook andere stressmaten, in de vorm concentratie- en/of stemmingstests, afgenomen. De resultaten van beide studies bieden ondersteuning voor de veronderstelling dat contact met natuur een gunstige invloed heeft op het herstel van stress.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Tuinieren, gezondheid, volkstuin

Bron:
Alterra, Wageningen UR (M.H.G. Custers, A.E. van den Berg)