Groen betaalbare maatregel om overtollige neerslag korte tijd op te slaan

Door de klimaatverandering neemt in de zomer het aantal zware buien toe. Bij  kortdurende  extreme buien, zoals die van de afgelopen dagen, blijft op sommige plaatsen even water op straat staan. Een handige en betaalbare maatregel hier tegen is het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan. De verstening van […]

Lancering Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme

Vrije Tijd en Toerisme vervult een grote maatschappelijke functie; het draagt bij aan geluk, welvaart en een omgevingskwaliteit die kenniswerkers en internationale bedrijven aantrekt. Zonder samenwerking en voortdurende vernieuwing , gaat die functie verloren. Daarom bundelen negen organisaties de krachten om te werken aan ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’. Op 23 november wordt dit gedachtegoed gelanceerd in […]

Symposium Vrije tijd en gebiedsontwikkeling: van visie naar praktijk

Op 21 april organiseren STIRR, Kenniscentrum Recreatie, Innovatienetwerk en Telos een groot symposium over vrije tijd en gebiedsontwikkeling. De rol van regionale beeldverhalen staat hierbij centraal. In tal van regio’s hebben ondernemers in vrije tijd en toerisme, samen met overheden en andere organisaties, de uitdaging opgepakt om gebiedsontwikkeling vorm te geven. Reden genoeg om ervaringen […]

Tijd voor een intensiever ruimtegebruik in Nederland

Verstedelijking in Nederland vindt steeds meer plaats, maar steden kunnen al vaak niet meer naar buitengelegen gebieden groeien. Tijd dus om “naar binnen te werken”, vindt Arnold Reijndorp, lid van de VROM-raad. VROM Ruimteforum spraken met hem over wat er zou moeten gebeuren in de Nederlandse stedelijke gebieden. Volledige informatie:Lees hier het artikel Ook interessant:Landschap, […]