Groen betaalbare maatregel om overtollige neerslag korte tijd op te slaan

Door de klimaatverandering neemt in de zomer het aantal zware buien toe. Bij  kortdurende  extreme buien, zoals die van de afgelopen dagen, blijft op sommige plaatsen even water op straat staan. Een handige en betaalbare maatregel hier tegen is het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan.

De verstening van particuliere terreinen neemt de laatste jaren toe. Terwijl gebruik van doorlatende verharding en meer plekken met groen of grind juist een oplossing bieden voor het gedeeltelijk opnemen van het water in de bodem.

Rioolvervanging
Bij rioolvervanging is vergroting van de riolering ook mogelijk. Vergroting van de afvoercapaciteit zal water op straat echter nooit helemaal voorkomen. Het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan is een handigere en beter betaalbare maatregel.

Platform
Dit schrijft Stichting RIONED. Stichting RIONED is het platform voor de rioleringszorg in Nederland, waarin overheden,  bedrijven en onderwijsinstellingen participeren. De belangrijkste taak van RIONED is het  beschikbaar stellen van kennis aan de betrokken partijen. Stichting RIONED doet continu onderzoek naar de meest effectieve en efficiënte methoden van rioleringsbeheer om Nederland schoon en veilig te houden.