Berichten

De Groene Stad timmert internationaal stevig aan de weg. De afgelopen maanden werden op een aantal buitenlandse symposia en bijeenkomsten presentaties verzorgd over het belang van groen volgens het “Groene Stad” principe. Op 30 oktober waren VHG-directeur Egbert Roozen en bestuursvoorzitter Rien van der Spek op uitnodiging van Jos Schellaars – de Nederlandse ambassadeur in Estland- aanwezig op het 25-jarig jubileum van de Estse zusterorganisatie van VHG.
Egbert Roozen verzorgde tijdens deze dag een lezing, waarin hij onder andere schetste waar op dit moment de maatschappelijke uitdagingen liggen in Nederland, wat deze voor de branche en voor de vereniging betekenen en hoe VHG in het kader van iVerde en De Groene Stad de nieuwe uitdagingen in concrete handvatten omzet. In zijn presentatie over het Groene Stad principe stonden nieuwe concepten die in ontwikkeling zijn (groene schoolpleinen, groen in ziekenhuizen, groene wanden in gebouwen) centraal. Ook bood hij een korte vooruitblik op de Floriade 2022.
Bij de Estlandse branchevereniging zijn naast hoveniers, groenvoorzieners en tuin- en landschaparchitecten ook fruittelers, groentekwekers en sierteelkwekers aangesloten. Het doel van het congres was een toekomstvisie voor de sector te ontwikkelen en het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Het programma kwam tot stand met medewerking van de Nederlandse ambassade. De ambassadeur organiseerde de dag ervoor een ontvangst op de ambassade om Nederlandse en Estse vertegenwoordigers met elkaar in contact te brengen. Ook verzorgde de ambassadeur tijdens het congres een introductie over Nederland.

Al op de eerste dag van zijn werkbezoek aan de Bulgaarse hoofdstad Sofia, 22 oktober 2014, kon Leon Smet (secretaris van de belangenorganisatie van boomkwekers Anthos en voorvechter van de Groene Stad) constateren dat de belangstelling in Bulgarije voor het concept de Groene Stad groot is. In een interview voor de Bulgaarse nationale radiozender kreeg Smet ruim gelegenheid om zijn visie te geven op de wenselijkheid en de mogelijkheden van een verdere vergroening van steden – ook in Bulgarije.
Juist in een snel ontwikkelend land als de nieuwe (sinds 2007) EU-lidstaat Bulgarije is aandacht voor vergroening  van levensbelang; dat geldt vooral voor de grotere steden. Milieu en gezondheid kunnen hand-in-hand gaan met economische groei, maar dat gaat niet altijd vanzelf en bovendien heeft het milieu in Bulgarije nog steeds niet de prioriteit die men er in het Westen aan geeft. In het radio interview benadrukte Smet dat voor grote internationale ondernemingen een ‘groen’ vestigingsklimaat een mede bepalende factor kan zijn bij beslissingen over nieuwe vestigingen. ‘Dan gaat het niet alleen over bomen, maar bijvoorbeeld ook bloembollen. Ook al heb ik kunnen zien, al fietsend van de radiostudio naar de ambassade, dat Sofia al mooie grote parken heeft.’
Later in die week heeft de Anthos secretaris nog overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Bulgaarse gemeenten en heeft hij de Bulgaarse Vereniging van Gemeenten toegesproken tijdens haar 23ste jaarcongres in Pravets, 60 km van Sofia. Ook hield Smet presentaties voor een gezelschap van Bulgaarse landscapers, voor studenten en de Bulgaarse Bond van Boomkwekers.
In vervolg op de missie van de Anthos secretaris besloot de groene sector in Bulgarije een lokale versie van de Groene Stad van de grond te tillen. Vanuit Nederland zal deze Bulgaarse Groene Stad worden gesteund met kennis. Voor 2015 staat een symposium voor Bulgaarse en Nederlandse stakeholders op het programma.

In de komende maanden zal Anthos secretaris Leon Smet namens iVerde op een aantal Bulgaarse en Roemeense symposia en bijeenkomsten presentaties verzorgen over het belang van groen volgens het “Groene Stad” principe.
Roemenië
Op 26 september zal in Satu Mare, Roemenië de ‘General Meeting of Romanian Association of Municipalities’ plaatsvinden. Anthos secretaris Leon Smet zal op deze gelegenheid namens de Groene Stad – en de internationale pendant the Green City- een presentatie houden over de Groene Stad filosofie.
Bulgarije
Op donderdag 23 oktober zal in de Bulgaarse stad Pravets (60 km van Sofia) de 43ste Annual Meeting of Bulgarian Association of Municipalities plaatsvinden. Ook tijdens deze gelegenheid zal Leon Smet namens de Groene Stad – en de internationale pendant the Green City- een presentatie verzorgen. Voorafgaand, op woensdag 22 oktober, zal Leon Smet te gast zijn op de Universiteit van Sofia waar hij in gesprek zal gaan met zowel tuinarchitecten in opleiding als leden van de Bulgaarse brancheverenigingen voor ondernemers in het groen.
Ambitie De Groene Stad
De ambitie van de Groene Stad en the Green City is bij te dragen aan een meer doordachte inzet van groen. Groen kan immers bijdragen aan de oplossing van lucht- en waterproblematiek in de stad, waar we in steeds sterkere mate mee te maken krijgen. Ook is uit verschillend wetenschappelijk onderzoek gebleken dat groen ingezet kan worden om sociale en maatschappelijke verloedering tegen te gaan en dat groen het stedelijke gebied gezonder en attractiever maakt.

Groen in de stad is geen kostenpost, maar levert geld op!
Stichting iVerde, samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van groenvoorziening en groenbeheer, presenteert met trots de internationale tak van de Groene Stad, the Green City. Eerder dit jaar lanceerde iVerde al de vernieuwde website van het Nederlandse kennisplatform ‘de Groene Stad’.
De doelstelling van the Green City is om een digitaal platform te zijn, waarop nieuwe inzichten en kennis over de positieve, verrijkende rol die openbaar groen in de leefomgeving kan spelen, over te dragen aan professionals en de burger.
iVerde draagt uit dat ‘Groen’ in de bebouwde omgeving geen kostenpost is, maar een win-win propositie. Allerlei berekeningen wijzen uit dat een ‘groene stad’ niet alleen honderden miljoenen kan besparen, maar zelfs geld kan opleveren. Goed aangelegd en onderhouden openbaar groen heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van de burgers. Dat leidt tot bewijsbaar lagere zorgkosten en meer waardering van de stad en de bebouwde omgeving. De gezondheidseffecten zijn onder meer terug te vinden in daling van het aantal patiënten met depressieverschijnselen, ADHD en obesitas. Groen draagt verder bij aan het oplossen van de lucht- en waterproblematiek en draagt bij aan het tegengaan van sociale verloedering.
De stichting iVerde is opgericht door Anthos – de organisatie van boomkwekers -, de hoveniers- en groenbedrijven verenigd in de VHG en de Vakgroep Bomen & Vaste Planten van LTO. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 3000 Nederlandse groenbedrijven.
De stichting iVerde voelt zich verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de idealen en doelstellingen van the Green City.
De website van the Green City www.thegreencity.com is nu online en wordt in de komende weken verder uitgebreid met relevante artikelen, samenvattingen van wetenschappelijke studies en good practices. Via de site en de hieraan gekoppelde Twitter account @theGreen_City wordt de bewustwording en kennis van het belang van ‘openbaar groen’ bij professionals en particulieren vergroot.