Internationale tak De Groene Stad live!

Groen in de stad is geen kostenpost, maar levert geld op!
Stichting iVerde, samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van groenvoorziening en groenbeheer, presenteert met trots de internationale tak van de Groene Stad, the Green City. Eerder dit jaar lanceerde iVerde al de vernieuwde website van het Nederlandse kennisplatform ‘de Groene Stad’.
De doelstelling van the Green City is om een digitaal platform te zijn, waarop nieuwe inzichten en kennis over de positieve, verrijkende rol die openbaar groen in de leefomgeving kan spelen, over te dragen aan professionals en de burger.
iVerde draagt uit dat ‘Groen’ in de bebouwde omgeving geen kostenpost is, maar een win-win propositie. Allerlei berekeningen wijzen uit dat een ‘groene stad’ niet alleen honderden miljoenen kan besparen, maar zelfs geld kan opleveren. Goed aangelegd en onderhouden openbaar groen heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van de burgers. Dat leidt tot bewijsbaar lagere zorgkosten en meer waardering van de stad en de bebouwde omgeving. De gezondheidseffecten zijn onder meer terug te vinden in daling van het aantal patiënten met depressieverschijnselen, ADHD en obesitas. Groen draagt verder bij aan het oplossen van de lucht- en waterproblematiek en draagt bij aan het tegengaan van sociale verloedering.
De stichting iVerde is opgericht door Anthos – de organisatie van boomkwekers -, de hoveniers- en groenbedrijven verenigd in de VHG en de Vakgroep Bomen & Vaste Planten van LTO. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 3000 Nederlandse groenbedrijven.
De stichting iVerde voelt zich verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de idealen en doelstellingen van the Green City.
De website van the Green City www.thegreencity.com is nu online en wordt in de komende weken verder uitgebreid met relevante artikelen, samenvattingen van wetenschappelijke studies en good practices. Via de site en de hieraan gekoppelde Twitter account @theGreen_City wordt de bewustwording en kennis van het belang van ‘openbaar groen’ bij professionals en particulieren vergroot.