Groene boodschap valt in Bulgarije in goede aarde

Al op de eerste dag van zijn werkbezoek aan de Bulgaarse hoofdstad Sofia, 22 oktober 2014, kon Leon Smet (secretaris van de belangenorganisatie van boomkwekers Anthos en voorvechter van de Groene Stad) constateren dat de belangstelling in Bulgarije voor het concept de Groene Stad groot is. In een interview voor de Bulgaarse nationale radiozender kreeg Smet ruim gelegenheid om zijn visie te geven op de wenselijkheid en de mogelijkheden van een verdere vergroening van steden – ook in Bulgarije.
Juist in een snel ontwikkelend land als de nieuwe (sinds 2007) EU-lidstaat Bulgarije is aandacht voor vergroening  van levensbelang; dat geldt vooral voor de grotere steden. Milieu en gezondheid kunnen hand-in-hand gaan met economische groei, maar dat gaat niet altijd vanzelf en bovendien heeft het milieu in Bulgarije nog steeds niet de prioriteit die men er in het Westen aan geeft. In het radio interview benadrukte Smet dat voor grote internationale ondernemingen een ‘groen’ vestigingsklimaat een mede bepalende factor kan zijn bij beslissingen over nieuwe vestigingen. ‘Dan gaat het niet alleen over bomen, maar bijvoorbeeld ook bloembollen. Ook al heb ik kunnen zien, al fietsend van de radiostudio naar de ambassade, dat Sofia al mooie grote parken heeft.’
Later in die week heeft de Anthos secretaris nog overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Bulgaarse gemeenten en heeft hij de Bulgaarse Vereniging van Gemeenten toegesproken tijdens haar 23ste jaarcongres in Pravets, 60 km van Sofia. Ook hield Smet presentaties voor een gezelschap van Bulgaarse landscapers, voor studenten en de Bulgaarse Bond van Boomkwekers.
In vervolg op de missie van de Anthos secretaris besloot de groene sector in Bulgarije een lokale versie van de Groene Stad van de grond te tillen. Vanuit Nederland zal deze Bulgaarse Groene Stad worden gesteund met kennis. Voor 2015 staat een symposium voor Bulgaarse en Nederlandse stakeholders op het programma.