Berichten

Op 27 maart organiseren de ouders uit Zwolse wijk de Diezerpoort die mee hebben gedacht aan het ontwerp van het stuk speelnatuur een laatste informatie avond. Tijdens deze avond presenteert Donkergroen het definitieve ontwerp van de speelplek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekendgemaakt.

Kinderen en ouders in de Diezerpoort werkten de afgelopen maanden samen aan het ontwerp van een leuke aantrekkelijke groene speelplek aan de Kastanjestraat.
In november 2011 was de eerste creatieve sessie. Kinderen en ouders ontwierpen toen zelf een leuke, aantrekkelijke, groene speelplek. Tijdens de tweede bijeenkomst mochten de kinderen en de ouders aan de hand van tien thema’s of beweegconcepten bijpassende speeltoestellen uitzoeken. Ook dachten de kinderen na over regels voor de speelplek.

Divers en uitdagend
Op 27 maart wordt nu het definitieve ontwerp aan de rest van de wijk gepresenteerd en wordt de naam voor de plek bekend gemaakt. De natuurspeelplek wordt divers en uitdagend.  Zo komt er in het midden een heuvel van 1.80 meter hoog. Bovenop de heuvel komt een houten speeltoestel. Ook komt er een waterplek met een wiebelbrug, een touwslinger tussen twee bomen en houten stappalen.

Vlag ontwerpen
De kinderen mogen tijdens de bijeenkomst een vlag ontwerpen waarin de naam voor de speelplek komt te staan. De mooiste vlag krijgt een plek in de vlaggenmast die op de speelplaats komt te staan.

Ouders en kinderen helpen mee
De kinderen en de ouders uit de wijk, zullen helpen bij de aanleg van de natuurspeelplek. Donkergroen begeleidt hen hierin. Het is de bedoeling dat de plek voor de zomer klaar is om te gebruiken.

Bron:
Gemeente Zwolle
 

Spelen in en met de natuur is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om in te kunnen spelen op deze maatschappelijke behoefte aan meer speelnatuur hadden beheerders behoefte aan meer richtlijnen betreffende aansprakelijkheden en veiligheidsverplichtingen bij inrichting en beheer van deze speelnatuur. Dit onderzoek biedt zoveel mogelijk houvast bij een verantwoord beheer en inrichting van speelnatuur.

Volledige informatie:
Lees hier het rapport

Ook interessant:
Kinderen, spelen, speelruimte, veiligheid

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Er zijn al heel wat goede voorbeelden van speelnatuur in de stad. Goede voorbeelden inspireren. De stap van inspiratie naar daadwerkelijke realisatie blijkt minder makkelijk. Juist die stap krijgt aandacht in deze publicatie

De uitgave is gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. Het is een samenwerking tussen praktijk en wetenschap, en tussen stedenbouw, landschapsarchitectuur en gezondheid/pedagogie. Het resultaat is van hoge kwaliteit. Met de toenemende aandacht voor speelgroen in de stad voorziet dit boek in een behoefte.

De publicatie voorziet speelnatuur van een helder begrippenkader. Bestaande plekken worden systematisch geanalyseerd. Dit levert waardevolle informatie op, en handvatten voor ontwerp. Kernbegrippen zijn vrij spel, veranderbaarheid (spelen mét de natuur, in plaats van in de natuur) en een complexe  ‘landschaps’structuur. Dat is de basis om meer speelnatuur te maken. Ook verschillende vormen van lokaal beleid worden naast elkaar gelegd. De actuele kennis over spelen in het groen staat erin, en de aanwijzingen die dit oplevert voor de inrichting. In de praktijk gaat het niet alleen om de fysieke plek: de sociale inbedding en spin-off zijn minstens zo belangrijk voor goed functioneren. Regelgeving en beleid die de realisatie van groene speelplekken in de stad beïnvloeden, komen aan bod.

Volledige informatie:
De studie is te omvangrijk om snel te downloaden. Via deze link komt u bij de inhoudsopgave van de studie. Elk hoofdstuk is apart te downloaden.
Click hier om deze publicatie te bestellen

Ook interessant:
Kinderen, spelen, gezondheid, natuur

Bron:
De speeldernis
GGD Rotterdam-Rijnmond
Wageningen UR
In opdracht van LNV

 

Voor kinderen is spelen in de natuur belangrijk. Dat mogen ze niet missen.
Voor kinderen moet natuur, ook in de stad, bereikbaar zijn, het is al eerder betoogd op deze pagina’s. Natuur is voor kinderen verbonden met vrijheid: geen volwassenen die over je schouder meekijken.
Het realiseren hiervan is uiterst moeilijk. Bij de strijd om de ruimte in steden wordt groen, en zeker het kleinschalige groen waar het hier om gaat, gemakkelijk opgeofferd.

Kees Bot, onderwijspedagoog en betrokken bij het netwerk Springzaad van Stichting Oase in Beuningen.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Spelen, kinderen, natuur

Bron:
Trouw