Speelnatuur Diezerpoort in Zwolle nadert definitieve vorm

Op 27 maart organiseren de ouders uit Zwolse wijk de Diezerpoort die mee hebben gedacht aan het ontwerp van het stuk speelnatuur een laatste informatie avond. Tijdens deze avond presenteert Donkergroen het definitieve ontwerp van de speelplek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekendgemaakt. Kinderen en ouders in […]

Speelnatuur en veiligheid

Spelen in en met de natuur is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om in te kunnen spelen op deze maatschappelijke behoefte aan meer speelnatuur hadden beheerders behoefte aan meer richtlijnen betreffende aansprakelijkheden en veiligheidsverplichtingen bij inrichting en beheer van deze speelnatuur. Dit onderzoek biedt zoveel mogelijk houvast bij een verantwoord beheer […]

Speelnatuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goede voorbeelden van speelnatuur in de stad. Goede voorbeelden inspireren. De stap van inspiratie naar daadwerkelijke realisatie blijkt minder makkelijk. Juist die stap krijgt aandacht in deze publicatie De uitgave is gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. Het is een samenwerking tussen praktijk en wetenschap, en tussen stedenbouw, […]

Alle hens aan dek voor speelnatuur in de stad

Voor kinderen is spelen in de natuur belangrijk. Dat mogen ze niet missen. Voor kinderen moet natuur, ook in de stad, bereikbaar zijn, het is al eerder betoogd op deze pagina’s. Natuur is voor kinderen verbonden met vrijheid: geen volwassenen die over je schouder meekijken.Het realiseren hiervan is uiterst moeilijk. Bij de strijd om de […]