Speelnatuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goede voorbeelden van speelnatuur in de stad. Goede voorbeelden inspireren. De stap van inspiratie naar daadwerkelijke realisatie blijkt minder makkelijk. Juist die stap krijgt aandacht in deze publicatie

De uitgave is gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. Het is een samenwerking tussen praktijk en wetenschap, en tussen stedenbouw, landschapsarchitectuur en gezondheid/pedagogie. Het resultaat is van hoge kwaliteit. Met de toenemende aandacht voor speelgroen in de stad voorziet dit boek in een behoefte.

De publicatie voorziet speelnatuur van een helder begrippenkader. Bestaande plekken worden systematisch geanalyseerd. Dit levert waardevolle informatie op, en handvatten voor ontwerp. Kernbegrippen zijn vrij spel, veranderbaarheid (spelen mét de natuur, in plaats van in de natuur) en een complexe  ‘landschaps’structuur. Dat is de basis om meer speelnatuur te maken. Ook verschillende vormen van lokaal beleid worden naast elkaar gelegd. De actuele kennis over spelen in het groen staat erin, en de aanwijzingen die dit oplevert voor de inrichting. In de praktijk gaat het niet alleen om de fysieke plek: de sociale inbedding en spin-off zijn minstens zo belangrijk voor goed functioneren. Regelgeving en beleid die de realisatie van groene speelplekken in de stad beïnvloeden, komen aan bod.

Volledige informatie:
De studie is te omvangrijk om snel te downloaden. Via deze link komt u bij de inhoudsopgave van de studie. Elk hoofdstuk is apart te downloaden.
Click hier om deze publicatie te bestellen

Ook interessant:
Kinderen, spelen, gezondheid, natuur

Bron:
De speeldernis
GGD Rotterdam-Rijnmond
Wageningen UR
In opdracht van LNV