Speelnatuur en veiligheid

Spelen in en met de natuur is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om in te kunnen spelen op deze maatschappelijke behoefte aan meer speelnatuur hadden beheerders behoefte aan meer richtlijnen betreffende aansprakelijkheden en veiligheidsverplichtingen bij inrichting en beheer van deze speelnatuur. Dit onderzoek biedt zoveel mogelijk houvast bij een verantwoord beheer en inrichting van speelnatuur.

Volledige informatie:
Lees hier het rapport

Ook interessant:
Kinderen, spelen, speelruimte, veiligheid

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit