Berichten

Tijdens de raadsvergadering van 22 september is het initiatiefvoorstel van de Haagse SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aangenomen door de voltallige gemeenteraad. SP-raadslid Bart van Kent: “Bomen geven lucht en rust in een drukke en volle stad zoals Den Haag. Het is daarom belangrijk dat bomen die al tientallen jaren het straatbeeld bepalen, behouden blijven”.

Den Haag kent veel mooie oude bomen die op geen enkele manier beschermd zijn. Vaak zijn dit bomen die staan in een wijk met weinig groen en daarom van grote waarden. Met dit voorstel worden deze bomen beschermd. Hierdoor moet de gemeente eerst op zoek naar een oplossing, voordat waardevolle bomen gekapt worden. De gemeente Den Haag gaat nu met Haagse groenverenigingen uit het stedelijk Groenoverleg criteria opstellen, die voortaan betrokken worden bij nieuwe plannen van de gemeente waarbij mogelijkerwijs bomen gekapt kunnen worden.
 

 

 


Bron:
SP Den Haag

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

De SP en D66 in de gemeente Weert willen dat de gemeente alleen een kapvergunning verleent voor een bos bij de zandwinning aan de Lozerweg als er strakke afspraken over herplanting worden gemaakt.

Beide partijen stellen ook vragen over een onderzoek naar recreatiemogelijkheden in het gebied. Bij de afspraken over afgraving in het gebied is destijds bepaald dat alleen wandelen, fietsen en vissen zou worden toegestaan.

Er is in het zandwinningsgebied een kapvergunning aangevraagd voor 2200 bomen. Het perceel valt echter onder de boswet, waardoor een herplant verplicht is.

In schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders van Weert blijkt dat SP en D66 willen dat alleen een kapvergunning mag worden afgegeven als een herplantverplichting voor hetzelfde aantal bomen wordt opgenomen in de kapvergunning. 

 

Omvang bomen moet gelijk zijn
‘Bovendien moeten de nieuwe bomen overeenkomen met de gemiddelde omvang van de te kappen bomen’, aldus D66-raadslid Vincent van Brussel. SP en D66 vragen verder hoe in het verleden bomenkap gecompenseerd is.

Extensieve recreatie
De SP met name is verbaasd over een gemeentelijke studie naar de mogelijkheden om van de afgraving en de bijbehorende plas een recreatiegebied te maken. SP-woordvoerder Herman Beuvens: ‘De afspraken die destijds met de groene verenigingen zijn gemaakt moeten volgens de SP worden gerespecteerd. Namelijk dat er in het in te richten natuurgebied alleen extensieve recreatie zou worden toegestaan: wandelen, fietsen en vissen.’

Bron:
SP Weert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groene plekken in Nijmegen worden gespaard en waar mogelijk wordt de kwaliteit  en toegankelijkheid van het openbaar groen verbeterd. De groennorm (binnen loopafstand een grote groenvoorziening) wordt strikt gehandhaafd en leidt tot uitbreiding van openbaar groen in wijken waar nog niet aan deze norm wordt voldaan.

Dit staat op de site van de SP Nijmegen over de groenplannen richting de gemeenteraadsverkiezingen.

SP: “Door vooral te kiezen voor herontwikkeling van bestaande locaties kunnen we openbare ruimte en groen sparen en zelfs uitbreiden waar het nodig is. Ook kan nieuw openbaar groen gerealiseerd worden door de toepassing van etagebouw waar dit mogelijk is. Bij een afweging ‘bouwen of groen’ krijgt bestaand openbaar groen voor de wijk de voorkeur.

Zolang nog ruimschoots wordt voldaan aan de groennorm maken we mogelijk een uitzondering bij de bouw van sociale huurwoningen en bij bouwplannen waartegen nauwelijks bezwaar is. Bebouwing van openbaar groen kan ook acceptabel zijn als er elders binnen de wijk nieuwe groene ruimte voor terugkomt.”

Lees hier het volledige bericht en bekijk de standpunten »

Bron:
SP Nijmegen

De Veenendaalse SP vindt dat haar gemeente te veel ‘grijze speelplekken’ kent. De partij wil die harde, grauwe tegels zoveel mogelijk vervangen door een ondergrond van gras, en de hoeveelheid groen op speelplekken doen toenemen.

Op haar site schrijft de SP dat groene speelplekken de leefbaarheid in de buurten bevordert. “Het stimuleert kinderen tot buiten spelen en in contact komen met de natuur en levert een positieve bijdrage aan luchtkwaliteit op buurtniveau.”

Groen is belangrijk
In het verkiezingsprogramma vermeldt de SP verder dat groen erg belangrijk is. “Niet alleen voor luchtkwaliteit, maar ook voor de leefbaarheid van buurten en het welbevinden van mensen. Daarom is het van belang dat er veel en gevarieerd groen in de wijken te vinden is.”

Naar het verkiezingsprogramma »


Bron:
SP Veenendaal