SP-initiatiefvoorstel "behoudenswaardige bomen Den Haag" aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 22 september is het initiatiefvoorstel van de Haagse SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aangenomen door de voltallige gemeenteraad. SP-raadslid Bart van Kent: “Bomen geven lucht en rust in een drukke en volle stad zoals Den Haag. Het is daarom belangrijk dat bomen die al tientallen jaren het straatbeeld bepalen, behouden […]

SP en D66: herplanten bomen bij zandwinning Weert

De SP en D66 in de gemeente Weert willen dat de gemeente alleen een kapvergunning verleent voor een bos bij de zandwinning aan de Lozerweg als er strakke afspraken over herplanting worden gemaakt. Beide partijen stellen ook vragen over een onderzoek naar recreatiemogelijkheden in het gebied. Bij de afspraken over afgraving in het gebied is […]

Standpunt SP Nijmegen: Groen in de stad sparen

Groene plekken in Nijmegen worden gespaard en waar mogelijk wordt de kwaliteit  en toegankelijkheid van het openbaar groen verbeterd. De groennorm (binnen loopafstand een grote groenvoorziening) wordt strikt gehandhaafd en leidt tot uitbreiding van openbaar groen in wijken waar nog niet aan deze norm wordt voldaan. Dit staat op de site van de SP Nijmegen […]

SP Veenendaal pleit voor meer groene speelplekken

De Veenendaalse SP vindt dat haar gemeente te veel ‘grijze speelplekken’ kent. De partij wil die harde, grauwe tegels zoveel mogelijk vervangen door een ondergrond van gras, en de hoeveelheid groen op speelplekken doen toenemen. Op haar site schrijft de SP dat groene speelplekken de leefbaarheid in de buurten bevordert. “Het stimuleert kinderen tot buiten […]