Brede school in Den Helder legt groene speeltuin aan

De brede school aan de Pasteurstraat in Den Helder krijgt een schoolplein met veel groen en veel uitdagende en spannende speelplekken voor de kinderen. De groene speelplaats vertegenwoordigt naast een educatieve waarde, ook een meerwaarde voor de omgeving. Door het creëren van groene speelplekken in de vorm van een ‘groen’ speelplein met een natuurlijk karakter, […]

Kinderen vergroenen hun school met bomen en bloemen

De leerlingen van het Belgische Houtlandinstituut in Torhout hebben hun school een groene tint gegeven. Een jaar lang plantten ze bomen, zaaiden ze een bloemenweide en groeven ze een poel. “Groen werkt rustgevend en ontspannend”, motiveert coördinator Peter Watthy het project. “En het is nu eenmaal aangenamer vertoeven op een groen schooldomein dan in een […]

Groendak op school tegen opwarming

De SP-fractie in Breda heeft het College in de gemeente Breda gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is noodlokalen van scholen van groene daken te voorzien, om de temperatuur in de zomerdag te reduceren.De aanleiding hiervoor is dat de temperaturen in de noodlokalen kunnen oplopen tot 35°C en hoger. De SP-fractie wil daarom dat het […]

Ideaal: door de bomen de school niet meer zien

De Tweede Kamer zou een groen deltaplan voor de grote steden moeten maken, voor onze gezondheid. In Nederland staan 43 gebouwen van basisscholen binnen 100 meter van de snelweg en 72 scholen liggen minder dan 50 meter van een provinciale weg. Daardoor komt te veel fijn stof in de gebouwen, blijkt uit berekeningen van het […]