Berichten

De brede school aan de Pasteurstraat in Den Helder krijgt een schoolplein met veel groen en veel uitdagende en spannende speelplekken voor de kinderen.

De groene speelplaats vertegenwoordigt naast een educatieve waarde, ook een meerwaarde voor de omgeving. Door het creëren van groene speelplekken in de vorm van een ‘groen’ speelplein met een natuurlijk karakter, wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van de omgeving.

Samen met de schoolbesturen Sarkon en Kopwerk en Woningstichting Den Helder is gekozen voor een groen ontwerp met veel uitdagende plekken voor de kinderen.

Bron:
Den Helder actueel

 

De leerlingen van het Belgische Houtlandinstituut in Torhout hebben hun school een groene tint gegeven. Een jaar lang plantten ze bomen, zaaiden ze een bloemenweide en groeven ze een poel.

“Groen werkt rustgevend en ontspannend”, motiveert coördinator Peter Watthy het project. “En het is nu eenmaal aangenamer vertoeven op een groen schooldomein dan in een betonnen burcht. De leerlingen hebben daarom samen met enkele ouders en leerkrachten een jaar lang de handen uit de mouwen gestoken.”

 

Lees hier het volledige bericht »

 

Bron:
Nieuwsblad

De SP-fractie in Breda heeft het College in de gemeente Breda gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is noodlokalen van scholen van groene daken te voorzien, om de temperatuur in de zomerdag te reduceren.

De aanleiding hiervoor is dat de temperaturen in de noodlokalen kunnen oplopen tot 35°C en hoger. De SP-fractie wil daarom dat het College serieus werk maakt van het verbeteren van de kwaliteit van deze tijdelijke onderwijshuisvestiging. 

Oorzaak
De opwarming wordt veroorzaakt door de combinatie van een plat dak, weinig massa en vaak zwarte dakbedekking.

Een groen dak is volgens de SP een eenvoudige en duurzame oplossing. Sedum zou dan op het dak geplant worden, omdat deze planten vocht opzuigen en zo zorgen ze voor een buffer tegen opwarming.

De SP schrijft op haar site dat het specialisten hebben aangegeven dat het mogelijk is om zulke daken te vergroenen.

Bronnen:
SP-fractie Breda
BN De Stem

 

De Tweede Kamer zou een groen deltaplan voor de grote steden moeten maken, voor onze gezondheid. In Nederland staan 43 gebouwen van basisscholen binnen 100 meter van de snelweg en 72 scholen liggen minder dan 50 meter van een provinciale weg. Daardoor komt te veel fijn stof in de gebouwen, blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aanleiding voor het onderzoek was de discussie of nieuwe scholen in de buurt van snelwegen en provinciale wegen mogen worden gesitueerd. Fijn stof in de uitlaatgassen van het verkeer zou de gezondheid van kinderen en leerkrachten kunnen aantasten.