Bre­de school in Den Hel­der legt groe­ne speel­tuin aan

De bre­de school aan de Pas­teurs­traat in Den Hel­der krijgt een school­plein met veel groen en veel uit­da­gen­de en span­nen­de speel­plek­ken voor de kin­de­ren.

De groe­ne speel­plaats ver­te­gen­woor­digt naast een edu­ca­tie­ve waar­de, ook een meer­waar­de voor de omge­ving. Door het cre­ë­ren van groe­ne speel­plek­ken in de vorm van een ‘groen’ speel­plein met een natuur­lijk karak­ter, wordt ook tege­moet geko­men aan de wens van de omge­ving.

Samen met de school­be­stu­ren Sar­kon en Kop­werk en Woning­stich­ting Den Hel­der is geko­zen voor een groen ont­werp met veel uit­da­gen­de plek­ken voor de kin­de­ren.

Bron:
Den Hel­der actu­eel