Ideaal: door de bomen de school niet meer zien

De Tweede Kamer zou een groen deltaplan voor de grote steden moeten maken, voor onze gezondheid. In Nederland staan 43 gebouwen van basisscholen binnen 100 meter van de snelweg en 72 scholen liggen minder dan 50 meter van een provinciale weg. Daardoor komt te veel fijn stof in de gebouwen, blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aanleiding voor het onderzoek was de discussie of nieuwe scholen in de buurt van snelwegen en provinciale wegen mogen worden gesitueerd. Fijn stof in de uitlaatgassen van het verkeer zou de gezondheid van kinderen en leerkrachten kunnen aantasten.