Berichten

Grotere bomen aanplanten langs de Vecht. Het opknappen van tuinen en hofjes aan de oostoever van de Vecht. Meer groen in woonbuurten langs de Vecht, zoals Ondiep, Pijlsweerd, Overvecht en Zuilen. Over deze en andere maatregelen organiseert de gemeente Utrecht informatiebijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden om hen bij de plannen én de uitvoering te betrekken.

Deze plannen staan in de concept Visie Vechtoevers, die het Utrechtse college 24 april 2012 heeft vastgesteld. Het doel ervan is meer groen en meer samenhang te realiseren in de openbare ruimte langs de Vecht. De Vecht vormt een belangrijke verbinding van de stad naar buiten. Naast een ecologische- en recreatieve functie heeft de rivier ook een belangrijke functie als groene long voor de aanliggende woonbuurten Ondiep, Pijlsweerd, Overvecht en Zuilen.

Kosten
Organisaties en buurtbewoners langs de Vechtoevers zijn nadrukkelijk uitgenodigd over de plannen én de verdere uitvoering mee te praten. Na de reeks participatiebijeenkomsten en de daarop volgende inspraaktermijn van 14 mei tot 24 juni 2012 stelt het college van b en w de definitieve Visie Vechtoevers vast. Mogelijk starten de eerste werkzaamheden na de zomer. Voor de uitvoering staat circa vijf jaar gepland. De uitvoering kost in totaal 900.00 euro, waarvan 800.000 euro uit het Meerjaren Groenprogramma van de gemeente Utrecht en 100.000 euro van de Bestuur regio Utrecht (BRU).

 Aantrekkelijke, groene stad
De gemeente Utrecht vindt groen in en om de stad belangrijk voor haar inwoners. Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen en op korte afstand kan recreëren in het groen. Concrete projecten zijn opgenomen in het Meerjaren groenprogramma 2011-2014, dat de gemeente jaarlijks actualiseert »

Bron:
Gemeente Utrecht

De juryroute voor de verkiezing van de Groenste Stad 2012, wordt op woensdag 18 april toegelicht door wethouder Harrie Litjens. Weert is een van de genomineerde steden voor deze titel. Dit moment wordt gemarkeerd door het onthullen van het nominatiebord. Dit bord is door Entente Florale, de organisatie achter deze groencompetitie, aan de gemeente gegeven. Het nominatiebord krijgt een prominente plaats op de Kasteelsingel bij de ingang van het stadspark.

De gemeente Weert is volop bezig met de voorbereidingen van het jurybezoek dat op vrijdag 15 juni plaatsvindt. De juryleden krijgen via een speciale route zicht op de visie en het groenbeleid van de gemeente.

Lees het volledige bericht op de website van Entente Florale »

Vanaf het voorjaar van 2010 loopt in het Rotterdamse Zuiderpark de Superboom GPS Route voor kinderen en gezinnen. In een interactieve route gaan ze op zoek naar ‘Superboom’. Onderweg komen ze verschillende boomhelden als ‘Boom van een vent’ en ‘Slanke Den’ tegen. De boomhelden komen goed van pas bij ‘gevaren’ die op de loer liggen. Aan eind van de route is de conclusie dat bomen en mensen elkaar nodig hebben! Het doel van de route is kinderen het park te laten ontdekken en ze daar een leuke en leerzame ervaring te geven.

De route loopt van het Zuiderpark Activiteiten Point bij de kanovijver naar kinderboerderij de Molenwei. Deze twee voorzieningen in het park worden zo met elkaar verbonden.

Ook ingezet bij scholen
Superboom wordt ook ingezet bij brede scholen. De route is dan onderdeel van een cyclus van 6 activiteiten waarin kinderen, uit de bovenbouw van het basisonderwijs, het Zuiderpark op verschillende manieren ontdekken en beleven.

Ervaringen worden verwerkt in boek
Naast het park door middel van een GPS-apparaat te ervaren, doen ze dat ook per kano vanaf het water. De ervaringen van de kinderen, samen met de in het park gevonden en verzamelde materialen, worden verwerkt in een professioneel gedrukt boekje. In weekenden en vakanties wordt Superboom ingezet als gezinsactiviteit, zo kunnen ook ouders en de jongere kinderen deze fantastische tocht beleven..

Bij de realisatie van de route hebben de Stichting ElemenTree en Thuis op Straat intensief samengewerkt. Voor het brede school programma is er tevens samenwerking gezocht met Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam en het kunstenaarsduo Trots en Brink.

 

In de afgelopen jaren is tuintherapie binnen de zorgsector zich steeds verder gaan ontwikkelen. Het is evident en bovendien wetenschappelijk aangetoond dat een groene omgeving en het actief dan wel passief omgaan met levend groen, positieve en therapeutische effecten bij mensen teweegbrengt.

Recentelijk is er een therapeutische route ontworpen binnen het Gezondheidspark te Hengelo, in een nauw samenwerkingsverband tussen de Gemeente Hengelo, het Streekziekenhuis Midden-Twente en een aantal zorgaanbieders, waaronder Trivium.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in FMN februari 2007

Ook interessant:
Gezondheid, waarde van groen, welzijn

Bron:
Facility Management Nederland (Günther schwandt en Iris Bakker)
Levenswerken