Raads­lid Den­ne­man: “Genieten van Rot­ter­dams groen”

“Is Rot­ter­dam een ste­ni­ge en zake­lij­ke stad? Vol­gens mij niet. Rot­ter­dam is heer­lijk groen, als je maar weet waar de mooie plek­jes zijn. Voor ieder­een te bewon­de­ren, als parels op een streng: ker­sen­bo­men in bloei, par­ken en sin­gels, natuur­ge­bie­den en ver­bor­gen tui­nen. Het wordt tijd dat deze prach­ti­ge plek­jes beter bekend raken bij een gro­ter […]

Fit­ness­toe­stel­len geplaatst in Rot­ter­dams Zui­der­park

Deel­raads­voor­zit­ter Ed Gover­de nam afge­lo­pen zon­dag – samen met col­le­­ga-bestuur­­der Michel de Baan- offi­ci­eel de fit­ness­toe­stel­len op Sport­pla­za Zui­der­park in gebruik. Het plaat­sen van de fit­ness­toe­stel­len op het Sport­pla­za was een ini­ti­a­tief van de deel­raad Char­lois. De acht toe­stel­len staan er sinds mei van dit jaar en wor­den inmid­dels inten­sief gebruikt door trim­mers en bezoe­kers […]

Rot­ter­dams dak vol met vet­plant­jes om neer­slag te ber­gen

Het dak van het gemaal aan de Toscalaan staat sinds enke­le maan­den vol met vet­plant­jes. Het dak kan tij­de­lijk 25 mil­li­me­ter neer­slag ber­gen. Dit is de hoe­veel­heid water die gemid­deld één keer per jaar bij een extre­me bui uit de lucht valt. Het gemaal, in de buurt van sport­hal Hoog­vliet, heeft een dak­op­per­vlak van 30 […]

‘Groe­ne wan­del­pro­me­na­de op Rot­ter­dams Hof­plein­lijn­vi­a­duct’

Groen­Links wil dat de gemeen­te Rot­ter­dam snel begint met het aan­leg­gen van een groe­ne wan­del­pro­me­na­de op het Hof­plein­lijn­vi­a­duct, nu de Rand­sta­dRail er niet meer over­heen rijdt. Raads­lid Judith Bok­ho­ve heeft daar bij het col­le­ge van B&W op aan­ge­dron­gen. ‘Elke dag die we lan­ger wach­ten werkt ver­loe­de­ring in de hand’. ‘De bogen onder het via­duct wor­den […]

Inter­ac­tie­ve GPS rou­te in Rot­ter­dams Zui­der­park

Van­af het voor­jaar van 2010 loopt in het Rot­ter­dam­se Zui­der­park de Super­boom GPS Rou­te voor kin­de­ren en gezin­nen. In een inter­ac­tie­ve rou­te gaan ze op zoek naar ‘Superboom’. Onder­weg komen ze ver­schil­len­de boom­hel­den als ‘Boom van een vent’ en ‘Slanke Den’ tegen. De boom­hel­den komen goed van pas bij ‘gevaren’ die op de loer lig­gen. […]