Berichten

De gemeente Beesel-Reuver  is de enige gemeente in Noord-Limburg waar woensdag verkiezingen plaatsvinden. Om duidelijk te maken wat de PvdA daar wil realiseren, werd er afgelopen zaterdag een eerste boom geplant. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma namelijk voor Beesel-Reuver voorgesteld dat er de komende vier jaar 1.000 bomen in de gemeente geplant moeten worden.

De PvdA geeft aan dat dat deze plantactie goed is voor het groene imago van onze gemeente als groene buffer tussen Venlo en Roermond. Maar ook voor het leefklimaat in de gemeente.

De eerste boom is naast de brandweerkazerne in Reuver geplant. Bij deze symbolische boomplantactie was tweede-kamerlid Lia Roefs aanwezig.

Lees ook
PvdA Beesel-Reuver gaat 1.000 bomen planten » 

Bron:
PvdA Beesel-Reuver

Als startpunt voor de verkiezingscampagne gaat de PvdA Beesel in totaal 1.000 bomen planten. De bomen zullen worden geplant binnen de bebouwde kom, met als doel de wijken, lanen en parken groener te maken. “De PvdA kiest hiervoor, omdat bomen een toegevoegde waarde hebben voor de leefomgeving van de burgers”, laat Twan van Hagen, raadslid PvdA gemeente Beesel, weten.

Een ander belangrijk punt in het verkiezingsprogramma is dat oude bomen worden beschermd tegen kappen. Van Hagen: “Oude bomen zijn vaak net zo beeldbepalend of zelfs beeldbepalender dan monumentale panden voor een bepaalde plek in een stad of een dorp. Ook zijn oude bomen nagenoeg altijd een toevluchtsoord voor vaak zeldzame dieren zoals vleermuizen. Om die redenen is het voor ons een speerpunt dat deze bomen worden beschermd.

Bomen beschermde status geven
Ook zal in de soortenkeuze van de 1.000 bomen worden gelet op het ‘kweken’ van toekomstige monumenten. De gedachte hierbij is dat dit soort bomen meteen een beschermde status meekrijgen om te kunnen uitgroeien tot monument waar onze kinderen en vele generaties nadien nog van kunnen genieten”.

Burgers laten meebeslissen
Het groen in de perken, wijken en straten wil de PvdA uitbreiden in overleg met de bewoners van de straat of de wijk. De voor- en nadelen van het groen worden met de bewoners besproken. Van Hagen: “Als we dit niet zouden doen, kunnen klachten leiden tot ongewenste verwijdering van het groen op termijn. Eerlijk zijn naar bewoners over blad- en vruchtval en om die reden burgers laten meebeslissen, maar ook het benoemen van de vele voordelen zorgt uiteindelijk voor meer draagvlak.”

Naar het verkiezingsprogramma »

Bron:
PvdA Beesel -Reuver

 

 

 

 
 

PvdA Heerhugowaard zet de komende gemeenteraadsverkiezingen in op een groene en duurzame gemeente. Dit staat te lezen in het verkiezingspromma 2010 – 2014. De partij schrijft in haar programma dat groen een buurt prettiger maakt om in te wonen, het kinderen de gelegenheid geeft om te spelen en dat het noodzakelijk is voor het voortbestaan van vogels en dieren.

De gemeente houdt bij nieuwe bouwprojecten en renovaties van buurten en straten rekening met het groen. Bij de uitbreiding, de inrichting en het onderhoud van het groen in de wijk kunnen wijkbewoners prima betrokken worden.

Download het verkiezingsprogramma »

Bron:
PvdA Heerhugowaard

 

De Rotterdamse PvdA schrijft in haar concept verkiezingsprogramma dat het voor de stad belangrijk is dat deze mooi, schoon en groen is. De laatste jaren is er veel vooruit geboekt volgens de partij, maar het streven is om van Rotterdam een nog groenere en dus aantrekkelijke stad te maken.

De komende periode worden er 10.000 bomen bij geplant. Bij onvermijdelijke kap van bomen wordt de herplantplicht nageleefd.

Verder geeft de partij aan dat er meer kleinere parkjes moeten worden aangelegd om ook in de wijken voor een groter groengevoel te zorgen.

 

Compensatie van groen bij bouwprojecten
Wanneer het groen moet wijken voor bouwprojecten wil de PvdA Rotterdam dat er concrete afspraken worden gemaakt dat het groen wordt gecompenseerd.

Groene daken
Ook wil de partij doorgaan met het aanleggen van groene daken, omdat groene daken goed zijn voor de isolatie van gebouwen en omdat ze de stad mooier maken en ze zijn ook nog eens goed voor het milieu.

Bron:
PvdA Rotterdam