PvdA Beesel-Reuver plant eerste boom

De gemeente Beesel-Reuver  is de enige gemeente in Noord-Limburg waar woensdag verkiezingen plaatsvinden. Om duidelijk te maken wat de PvdA daar wil realiseren, werd er afgelopen zaterdag een eerste boom geplant. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma namelijk voor Beesel-Reuver voorgesteld dat er de komende vier jaar 1.000 bomen in de gemeente geplant moeten worden. […]

PvdA Beesel-Reuver gaat 1.000 bomen planten

Als startpunt voor de verkiezingscampagne gaat de PvdA Beesel in totaal 1.000 bomen planten. De bomen zullen worden geplant binnen de bebouwde kom, met als doel de wijken, lanen en parken groener te maken. “De PvdA kiest hiervoor, omdat bomen een toegevoegde waarde hebben voor de leefomgeving van de burgers”, laat Twan van Hagen, raadslid […]

PvdA Heerhugowaard wil een groene en duurzame gemeente

PvdA Heerhugowaard zet de komende gemeenteraadsverkiezingen in op een groene en duurzame gemeente. Dit staat te lezen in het verkiezingspromma 2010 – 2014. De partij schrijft in haar programma dat groen een buurt prettiger maakt om in te wonen, het kinderen de gelegenheid geeft om te spelen en dat het noodzakelijk is voor het voortbestaan […]

Rotterdamse PvdA zet groen in als verkiezingsitem

De Rotterdamse PvdA schrijft in haar concept verkiezingsprogramma dat het voor de stad belangrijk is dat deze mooi, schoon en groen is. De laatste jaren is er veel vooruit geboekt volgens de partij, maar het streven is om van Rotterdam een nog groenere en dus aantrekkelijke stad te maken. De komende periode worden er 10.000 […]