PvdA Beesel-Reuver gaat 1.000 bomen planten

Als startpunt voor de verkiezingscampagne gaat de PvdA Beesel in totaal 1.000 bomen planten. De bomen zullen worden geplant binnen de bebouwde kom, met als doel de wijken, lanen en parken groener te maken. “De PvdA kiest hiervoor, omdat bomen een toegevoegde waarde hebben voor de leefomgeving van de burgers”, laat Twan van Hagen, raadslid PvdA gemeente Beesel, weten.

Een ander belangrijk punt in het verkiezingsprogramma is dat oude bomen worden beschermd tegen kappen. Van Hagen: “Oude bomen zijn vaak net zo beeldbepalend of zelfs beeldbepalender dan monumentale panden voor een bepaalde plek in een stad of een dorp. Ook zijn oude bomen nagenoeg altijd een toevluchtsoord voor vaak zeldzame dieren zoals vleermuizen. Om die redenen is het voor ons een speerpunt dat deze bomen worden beschermd.

Bomen beschermde status geven
Ook zal in de soortenkeuze van de 1.000 bomen worden gelet op het ‘kweken’ van toekomstige monumenten. De gedachte hierbij is dat dit soort bomen meteen een beschermde status meekrijgen om te kunnen uitgroeien tot monument waar onze kinderen en vele generaties nadien nog van kunnen genieten”.

Burgers laten meebeslissen
Het groen in de perken, wijken en straten wil de PvdA uitbreiden in overleg met de bewoners van de straat of de wijk. De voor- en nadelen van het groen worden met de bewoners besproken. Van Hagen: “Als we dit niet zouden doen, kunnen klachten leiden tot ongewenste verwijdering van het groen op termijn. Eerlijk zijn naar bewoners over blad- en vruchtval en om die reden burgers laten meebeslissen, maar ook het benoemen van de vele voordelen zorgt uiteindelijk voor meer draagvlak.”

Naar het verkiezingsprogramma »

Bron:
PvdA Beesel -Reuver