Prin­ses Maxi­ma bij vie­ring 55 jaar Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Hare Konink­lij­ke Hoog­heid Prin­ses Máxima der Neder­lan­den woont woens­dag 21 maart in Cuijk en Box­meer de vie­ring bij van het 55-jarig bestaan van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag plan­ten 115.000 school­kin­de­ren in cir­ca 350 gemeen­ten 230.000 bomen en strui­ken. In de afge­lo­pen 55 jaar zijn in Neder­land op de Boom­feest­dag meer dan […]

Prin­ses Ire­ne wil recht op natuur voor kin­de­ren ver­an­ke­ren in de rech­ten van het kind

Kin­de­ren moe­ten het recht krij­gen om in de natuur te spe­len. HKH prin­ses Ire­ne van Lip­pe-Bies­­ter­­feld wil dit recht op het hoog­ste niveau laten ver­an­ke­ren. Haar doel is opna­me van het recht op natuur in het Kin­der­rech­ten­ver­drag van de Ver­e­nig­de Naties. Dat heeft de prin­ses don­der­dag gezegd tij­dens een expert­mee­ting in Lei­den. Namens haar orga­ni­sa­tie […]

Win­naars ver­ha­len­wed­strijd De Groe­ne Stad ont­van­gen prijs uit han­den van Prin­ses Ire­ne

Prin­ses Ire­ne maak­te afge­lo­pen vrij­dag in NCB Natu­ra­lis in Lei­den de win­naars bekend van de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer’.  Het ver­haal ‘Hoe is het leven van een Boom?’ van de basis­school uit het Lim­burg­se Mer­se­lo won de eer­ste prijs. De win­nen­de school ont­vangt een Bio­di­ver­si­teits­boom, een Lin­de­boom, voor op het school­plein. Naast […]

Prin­ses Ire­ne reikt Groe­ne Stad Ver­ha­len­wed­strijd uit

Als aan­loop naar Wereld­bi­o­di­ver­si­teits­dag op 22 mei aan­staan­de zal Prin­ses Ire­ne vrij­dag aan­staan­de, 20 mei, in NCB Natu­ra­lis te Lei­den, de win­naars bekend maken van de Ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer”. De prin­ses reikt de prij­zen uit samen met Boom­feest­dag­am­bas­sa­deur en jury­voor­zit­ter, Hel­ga van Leur. Prin­ses Ire­ne is Bescherm­vrou­we van Bio­di­ver­si­teit en zij […]