Berichten

Wie de gemeente Deventer vanuit een groen perspectief bekijkt, zal niet genoeg krijgen van het boek ‘Mooi Deventer’ dat op vrijdag 25 november is gepresenteerd door initiatiefnemer en fotograaf Sjon Heijgenga van Stichting Open Boek aan wethouder Margriet de Jager. Deze uitgave belicht de onderlinge verwantschap tussen mens, plant en dier in de stad, de wijken, de omliggende dorpen en de buurschappen.

Meer dan 500 foto’s geven een prachtig beeld van deze groene gemeente. “Deze uitgave is de bewijslast van de terechte bekroning van Deventer tot groenste stad van Europa in de competitie van Entente Florale”, aldus burgemeester Heidema. De gemeente Deventer toont door deelname aan de groencompetitie van de Entente Florale dan ook aan dat zij zich er van bewust is dat een groene stad belangrijk is voor mens en dier. 
 
Aan de hand van dit boek laat Deventer zien hoe zij het groen inzetten in het centrum, woonwijken, bedrijventerreinen en buitengebied naar burgers, politiek en bedrijfsleven. Burgemeester Heidema verzorgt met de Commissaris van de Koningin in Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten, de inleiding van het boek.

Betere balans tussen en rood en groen
De thema’s groen, duurzaamheid en betrokkenheid van de bewoners naar de overheid toe, krijgen steeds meer inhoud. “Ook zien we dat er een steeds betere balans komt tussen rood (steen) en groen bij projectontwikkelaars en beleidsbepalers”, aldus auteur Sjon Heijenga. “Deze partijen zien in dat bewoners graag in een prettige, groene leefomgeving willen wonen. Dit hoeft geen bos te zijn, maar een groene omgeving waar ze een wandeling of een ommetje kunnen maken, wordt zeer op prijs gesteld.”

In het boek ‘Mooi Deventer’ wordt de omgeving bekeken vanuit het perspectief van de gewone man, de landschapsarchitect, de ondernemer, de (school)jeugd, de ecoloog, de sporter, de beleidsmaker, de kunstenaar, de oudere, de wandelaar, de agrariër, de recreant, de beheerder, de dichter en zo verder.

Schitterende panorama’s
Naast beelden van parken, pleinen, tuinen, gevels en landgoederen toont ‘Mooi Deventer’ schitterende panorama’s, luchtfoto’s en macro-opnames van flora en fauna. Daarnaast worden de ecologische en sociale verbanden getoond en de hoofdstukken afgesloten met (geïllustreerde) gedichten van betrokken burgers.

De Groene Stad, initiatief van Plant Publicity Holland, is betrokken geweest bij het opstellen van dit boek.

‘Mooi Deventer’ is verkrijgbaar in de boekhandel van Deventer. Of is te bestellen via info@degroenestad.nl voor  € 29,50 per boek.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Niemand twijfelt over de noodzaak van meer bomen en planten in de straat. Generaties groeien op in steden zonder contact met natuur. Toch zijn er wel degelijk goede en vindingrijke projecten om mens en natuur samen te brengen in onze hoogdynamische stedelijke leefomgeving. Alleen blijven deze vaak steken in mooie voorbeelden. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) gaat met haar nieuwe boek ‘Natuur in de straat’, het bijbehorende gelijknamige actieplan en met geïnteresseerden  hier verandering in brengen.

Op 4 november 2011 wordt het nieuwe boek ‘Natuur in de straat’in Rotterdam gepresenteerd. Op deze dag die in samenwerking met Vroege Vogels en de gemeente Rotterdam wordt georganiseerd zijn de geslaagde praktijkvoorbeelden te zien. Tevens wordt onder de aandacht gebracht waar men in de praktijk tegenaan loopt voor meer groen in de straat.

Bekijk hier de uitnodiging »

 

 

 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op woensdagmiddag 5 oktober zal auteur Marco Hoffman van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) het eerste exemplaar van de brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ overhandigen aan Annemieke Fontein – hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur van de gemeente Rotterdam.

De overhandiging vindt plaats om 13.30 uur in de VIP ruimte op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. De brochure is een uitgave van Plant Publicity Holland en is gefinancierd door Productschap Tuinbouw, als onderdeel van het project ‘Themaonderzoek Sortiment’.

Heldere uitleg
Regelmatig is er verwarring over de begrippen inheemse, uitheemse soorten en autochtone herkomsten. Een heldere en correcte uitleg is van groot belang, omdat dit een essentiële basis is voor een goede discussie. De brochure ‘Inheemse en uitheemseplantensoorten in stad en landschap’ geeft hierover een heldere uitleg.

Discussie
Natuurbeheerders en ecologen hebben de afgelopen jaren de aanplant van inheemse soorten en autochtone herkomst sterk gepromoot. Dit wordt extra gevoed door de grote maatschappelijke belangstelling voor biodiversiteit en duurzaamheid. Veel genoemde argumenten voor het gebruik van inheemse soorten zijn de wens om genetisch erfgoed in stand te houden en het feit dat inheemse soorten hebben bewezen goed aangepast te zijn aan het Nederlands klimaat. Maar er zijn ook tegengeluiden. In een recent opiniestuk van een aantal internationaal bekende ecologen in het tijdschrift Nature wordt de bescherming van de eigen natuur en de voorkeur voor eigen soorten sterk gerelativeerd. De natuur verandert door klimaatverandering, overbemesting en verstedelijking zo sterk, dat de begrippen inheems en uitheems snel aan betekenis verliezen. We kunnen maar beter aanvaarden dat de natuur verandert en daar praktisch mee omgaan, aldus deze auteurs.

Uitdaging
Het is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen onze kostbare natuur met mooie inheemse soorten en onze waardevolle (groen)cultuur met een grote diversiteit aan prachtige en/of functionele uitheemse soorten. Ook afgeleiden hiervan, zoals cultivars en autochtone herkomst hebben daarbij grote waarde. Voor het maken van de juiste keuze is de locatie en vooral de functie die een beplanting daarbij moet vervullen van essentieel belang.

Bestellen
Brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ is vanaf 5 oktober te bestellen bij Plant Publicity Holland via info@pph.nl. Kosten: €5,00, inclusief BTW en verzendkosten. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van de adresgegevens.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De jury van de internationale Entente Florale heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Nederland. Deventer en Elburg gaan voor Europees Goud in de internationale Entente Florale competitie. Deventer won vorig jaar Goud in de nationale competitie Entente Florale als  “groenste  stad van Nederland 2010” en Elburg veroverde het goud en de titel in de categorie kleine steden en dorpen. Dit jaar vertegenwoordigen beide gemeenten Nederland in de internationale Entente Florale, waaraan 10 landen deelnemen. De prijsuitreiking is op 16  september in de Sloveense stad RogaÅ¡ka Slatina. 

In zowel Deventer als in Elburg volgde de internationale jury een aantal uren een uitgebreide route, die zowel door de binnenstand als door het buitengebied leidde. De beoordeling komt tot stand aan de hand van een aantal criteria. Zo wordt gekeken naar de visie op groengebied op stedelijk en landelijk niveau, het beleid en de uitvoering daarvan, de zorg voor het milieu, de kwaliteit van de beplanting, aanleg en onderhoud, de samenwerking met andere (natuur)organisaties, educatie de informatie aan de bewoners, de toeristische waarde en burgerparticipatie.

Goede presentatie van de Nederlandse kandidaten
Vice-voorzitter van de jury Rudi Geerardyn, uit België, landschapsarchitect en stedebouwkundige, was positief over de presentatie van beide Nederlandse kandidaten.

  

 

“Nog niet vaak gezien”
“Deventer heeft zich goed gepresenteerd. Ik was zeer onder de indruk van het educatief natuur- en milieucentrum en kinderboerderij De Ulebelt van Deventer. Dit heeft echt indruk op me gemaakt en zoiets heb ik nog niet vaak gezien. Zo’n mooie groene plek in zo’n verstedelijkt gebied wat goed bereikbaar is voor de bewoners en kinderen”.

“Landschappelijk gezien zeer indrukwekkend”
Elburg noemde hij een mooi middeleeuws stadje met haar enorme groene stadswallen. “Wat me opviel was de kwaliteit van de groene geveltuinen, private voortuinen en de boerderijtuinen. De opbouw van het landschap rondom Elburg heeft indruk op me gemaakt. Elburg heeft namelijk te maken met de bosrijke omgeving van de Veluwe, openlandschap en het Veluwemeer. Landschappelijk gezien is dit zeer indrukwekkend”.

Wethouder Deventer: “Groen is belangrijk voor gemeente”
Wethouder Margriet de Jager van Deventer stelt dat groen absoluut van belang is voor een gemeente en haar inwoners. “Wij hechten er veel waarde aan dat Deventer een groene stad is, omdat, groen een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de stad. En er zijn nog meer argumenten. Een groene stad is een sterk argument bij de citymarketing als het gaat om toerisme. De aanwezigheid van groen heeft een positief effect op de gezondheid, omdat mensen uitgenodigd en geprikkeld worden te gaan fietsen, wandelen en voor de kinderen om te spelen in het groen. Daarbij is het van belang dat de beplantingskeuze is afgestemd op de omstandigheden, dus met de juiste bomen en planten op  de juiste plaats staan om de kwaliteit te kunnen waarborgen”.

Berichten uit de regionale pers

  • Titel ‘groenste stad van Europa’ kan Deventer bijna niet ontgaan »
  • Elburg verkoopt groen goed »

Film jurering Deventer