Groene daken en muren Wetenschappelijke presentatie op de conferentie Ecocity 2008

In april 2008 is in San Francisco, California, de Ecocity World Summit 2008 (7th International Ecocity Conference) gehouden.
Het betrof het ontmoetingspunt voor experts over de hele wereld op het terrein van vernieuwend bouwen en het op een andere manier opzetten van vooral nieuwe steden.
Tijdens dit symposium hebben Nederlandse wetenschappers van de TU Delft een interessante voordracht gehouden over groene daken en begroeiing van gevels in steden getiteld ‘ Ecological engineering, green roofs and the greening of vertical walls of buildings in urban areas’.

Volledige informatie:
Click hier om de presentatie te lezen

Ook interessant:
Groene daken, groene gevels, daktuin

Bron:
Ecocity World