Berichten

Op 21 april organiseren STIRR, Kenniscentrum Recreatie, Innovatienetwerk en Telos een groot symposium over vrije tijd en gebiedsontwikkeling. De rol van regionale beeldverhalen staat hierbij centraal.

In tal van regio’s hebben ondernemers in vrije tijd en toerisme, samen met overheden en andere organisaties, de uitdaging opgepakt om gebiedsontwikkeling vorm te geven. Reden genoeg om ervaringen uit te wisselen. Welke rol heeft de vrijetijdssector bij gebiedsontwikkeling en de financiering van natuur en landschap? Hoe passen regionale beeldverhalen in het proces? Op welke manieren werken overheden en ondernemers samen? Welke stappen willen we in de toekomst zetten? 

Balans opmaken
Vijf jaar na het VROM raadadvies ‘Groeten uit Holland’ wordt op dit symposium de balans opgemaakt. Onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter geven experts en ervaringsdeskundigen hun visie. Sprekers zijn onder andere Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen UvT Tilburg, Ralf Ebert, directeur STADart en John Jorritsma, CdK in Friesland en voorzitter van STIRR. Tijdens de discussie delen praktijkmensen hun ervaringen met de deelnemers.

Interactieve workshops
’s Middag staat de ondernemerspraktijk centraal in interactieve workshops. Onderwerpen zijn onder meer: innovatieve verdienmodellen, vitale coalities, aansluiten bij overheidsagenda’s; en productief investeren in natuur en landschap.

Deelnemers aan het symposium maken tevens kennis met regionale beeldverhalen die in ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld: Dijk van een Delta, Friese Meren, Drechtsteden, Utrechtse Heuvelrug, Parkstad Limburg, Kamers van Overijssel, Bossen van Bezinning, Veluwe, Water Rijk en Leisure City Zoetermeer.

Het symposium vindt plaats op Schateiland Zeumeren te Voorthuizen.

Klik hier voor meer informatie en over het aanmelden »

Meer groen in steden? Met groen de leefkwaliteit in steden verhogen? Stadsprojecten versterken met groen? Versnellen van groene plannen? Financieren van groen geen enkel probleem of met groen zelfs geld verdienen? Het kennisnetwerk Groene Steden in de Praktijk richt zich op het uitwisselen van ervaringen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën en werkwijzen om de voordelen van groen in de praktijk beter te benutten. We nodigen iedereen uit die actief werken aan groene steden of meer groen in hun projecten willen.

De eerste netwerkbijeenkomst van Groene Steden in de Praktijk is gepland op 1 juli (lokatie nog onbekend). Het thema van deze bijeenkomst is ‘Het samenbrengen van stakeholders: de rol van de convenor’. Een ‘convenor’ heeft het aanzien en respect om alle sleutelspelers bij elkaar én aan de praat te krijgen om een gedeelde ambitie te ontwikkelen. Deze rol blijkt in de praktijk onmisbaar om ‘gemene’ problemen adequaat aan te pakken en doorbraken te realiseren maar wordt in de praktijk onderschat of zelfs niet erkend.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie

Ook interessant:
Gemeente, groenbeleid

Bron:
Kenniscentrum Groen en de Stad

Van 2003-2007 is onderzocht hoe vaste planten het best kunnen worden toegepast in Nederlands openbaar groen. Hiervoor zijn veel beplantingen gedurende enkele jaren gevolgd en gefotografeerd, is een literatuurstudie gedaan en zijn betrokken bedrijven en gemeentes geïnterviewd. Dit rapport geeft aan welke functies vaste planten in de stad hebben. Vaste planten zijn vooral belangrijk, omdat ze met hun grote variatie op een klein oppervlak het gemis aan openbaar groen in steden deels kunnen compenseren. Ze kunnen in veel situaties worden ingezet, waarvan het gebruik als bodembedekker in vakbeplanting het bekendst is. Het rapport illustreert nog 20 andere situaties en beschrijft de noodzakelijke eigenschappen waarover onderhoudsvriendelijke planten moet beschikken. Er worden daarnaast 20 goede plantensoorten beschreven met hun specifieke eigenschappen.

Volledige informatie:
Download hier het rapport
U kunt een gedrukt exemplaar van het rapport bestellen
Download hier de samenvatting

Ook interessant:
Vaste planten, openbaar groen, beheer

Bron:
Wageningen UR / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V (Margareth Hop)

 

 

 

cologisch groenbeheer heeft inmiddels een steeds grotere plaats binnen het groenbeheer gekregen. De informatie over het ecologisch beheer bleek verspreid aanwezig, vaak moeilijk toegankelijk of niet direct toepasbaar. Ecologisch groenbeheer in de praktijk is een werkbaar, overzichtelijk en praktisch handboek, dat veel informatie bevat voor iedereen die te maken heeft of krijgt met het beheer in de bebouwde omgeving, langs wegen en watergangen. Natuurlijke processen zijn een belangrijk uitgangspunt. Dit boek beschrijft de processen en geeft een overzicht van de aspecten die bij ecologische groenbeheer een rol spelen.