Ecologisch groenbeheer in de praktijk

cologisch groenbeheer heeft inmiddels een steeds grotere plaats binnen het groenbeheer gekregen. De informatie over het ecologisch beheer bleek verspreid aanwezig, vaak moeilijk toegankelijk of niet direct toepasbaar. Ecologisch groenbeheer in de praktijk is een werkbaar, overzichtelijk en praktisch handboek, dat veel informatie bevat voor iedereen die te maken heeft of krijgt met het beheer in de bebouwde omgeving, langs wegen en watergangen. Natuurlijke processen zijn een belangrijk uitgangspunt. Dit boek beschrijft de processen en geeft een overzicht van de aspecten die bij ecologische groenbeheer een rol spelen.