Openstelling uiterwaarden heeft positief effect op vrijetijdseconomie

Uit het onderzoek ‘Openstelling loont! Het effect van natuur en openstelling op de vrijetijdseconomie langs grote rivieren’ blijkt dat de openstelling van de uiterwaarden voor recreanten een positief effect heeft op de vrijetijdseconomie. Het onderzoek spitst zich toe op een vergelijking van drie gebieden: de Gelderse Poort, de Midden-IJssel en de Brabantse Bedijkte Maas. De […]

Bloemen en planten hebben een positief effect op creativiteit

Het gunstige effect van planten op de creativiteit van mensen op de werkplaats wordt keer op keer opnieuw bewezen. Robert Ulrich van de Texas A&M University concludeerde aan de hand van een studie die 8 maanden duurde dat mannelijke deelnemers tot 15% meer creatieve ideeën bedachten, terwijl vrouwelijke deelnemers met eenzelfde percentage meer flexibele oplossingen […]

Bomenbalans Beverwijk ook dit jaar weer positief

Net als vorig jaar is de Bomenbalans van Beverwijk ook dit jaar weer positief. De resultaten van de balans over het plantseizoen 2008-2009 tonen dat er in Beverwijk dit jaar 283 bomen zijn verwijderd en 581 bomen aangeplant. Dit houdt in dat er in de afgelopen jaar 298 meer bomen zijn aangeplant dan gekapt. Van […]

Groen heeft significant positief effect op luchtkwaliteit

De conclusie van de meetproef Groen langs de A50, waarvan de voorlopige resultaten op donderdag 28 mei tijdens de Conferentie Eureka III in Nijmegen werden gepresenteerd, is dat een groene vegetatie langs de weg een significant positief effect heeft op de luchtkwaliteit. Uit de meetproef blijkt dat vegetatie waarschijnlijk niet geschikt is om de luchtkwaliteit […]