Bomenbalans Beverwijk ook dit jaar weer positief

Net als vorig jaar is de Bomenbalans van Beverwijk ook dit jaar weer positief. De resultaten van de balans over het plantseizoen 2008-2009 tonen dat er in Beverwijk dit jaar 283 bomen zijn verwijderd en 581 bomen aangeplant. Dit houdt in dat er in de afgelopen jaar 298 meer bomen zijn aangeplant dan gekapt.

Van de verwijderde bomen zijn er 160 vanwege ziekte of afsterven verwijderd. Er zijn zeven bomen verwijderd omdat ze overlast veroorzaakten. In verband met de door de gemeente uitgevoerde herinrichtingen zijn dit jaar 116 bomen verwijderd.

Behoorlijk bomenbestand
Beverwijk heeft een behoorlijk bomenbestand. De wens vanuit het bestuur is om meer kleur, variëteit en betere kwaliteit in het bestand te brengen. Het is nu een eenzijdig bestand met veel snelgroeiers bestaande uit iepen, esdoorn, essen, populieren, els en wilg.

Meer diversiteit wordt bereikt door te variëren met bomen die een bijzondere vorm, (herfst)kleur, vrucht, stam, bloemen of bladeren hebben. Het afgelopen jaar is bij de herplant van de bomen rekening gehouden met deze wens. De gemeente wil zo de komende jaren een meer divers beeld creëren in het bomenbestand van Beverwijk.

Bomenbalans
De Bomenbalans is als instrument opgenomen in het Bomenbeleidsplan, dat het college in februari 2006 heeft vastgesteld. Het Bomenbeleidsplan is er op gericht dat de kwaliteit van de bomen omhoog gaat en dat de kwantiteit ten minste gelijk zou moeten blijven. Sinds 2003 houdt de gemeente Beverwijk bij hoeveel bomen er gekapt worden en hoeveel nieuw aangeplant. Deze administratie wordt de Bomenbalans genoemd.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Beverwijk