Berichten

in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit heeft onder andere te maken met de oprukkende verstedelijking, industrialisering en schaalvergroting in de landbouw. Toch biedt vooral de verstedelijking ook mogelijkheden. Een rijk en gevarieerd groen in de stad wordt niet alleen door burgers erg gewaardeerd, maar het kan ook een uitstekende bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het biedt veel soorten insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen. En bovendien wordt zo de natuur dicht bij huis gehaald. Het aanleggen van groen in de stad in combinatie met goed beheer en de juiste soortenkeuze van bomen, struiken en vaste planten is daarvoor essentieel. Deze brochure geeft voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers daartoe te informeren en inspireren. De brochure bevat achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en er staan handige soorttabellen in van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeentes om biodiversiteit te bevorderen.
Klik hier om de brochure te bekijken.

Een plantsoen dat aan de beurt was voor grootonderhoud in de Bouwmeesterbuurt in Almere is omgevormd tot een wijk-schooltuin. Meerdere doelstellingen worden hier met elkaar verbonden, namelijk: educatie over natuur en gezonde voeding, ontmoeting tussen jong en oud, en de binding van wijkbewoners met de (brede) school.

De wijk-schooltuin is een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de wijk, en bevat daarnaast ook schooltuintjes. De tuin ligt in de directe nabijheid van enkele basisscholen. In kinderateliers en een ontwerpatelier hebben kinderen en buurtbewoners wensen en ideeën voor de inrichting van de tuin kunnen aandragen. De tuin biedt voor elk wat wils: naast de schoolmoestuintjes zijn er een natuureiland met waterpoel, een insectenhotel, fruitbomen, jeu de boules, enkele speelfuncties, kruiden, picknicktafels en een buurt-ontmoetingsbank in opgenomen. Jongeren hebben de sjablonen voor de ontmoetingsbank gemaakt.