Berichten

Van 2003-2007 is onderzocht hoe vaste planten het best kunnen worden toegepast in Nederlands openbaar groen. Hiervoor zijn veel beplantingen gedurende enkele jaren gevolgd en gefotografeerd, is een literatuurstudie gedaan en zijn betrokken bedrijven en gemeentes geïnterviewd. Dit rapport geeft aan welke functies vaste planten in de stad hebben. Vaste planten zijn vooral belangrijk, omdat ze met hun grote variatie op een klein oppervlak het gemis aan openbaar groen in steden deels kunnen compenseren. Ze kunnen in veel situaties worden ingezet, waarvan het gebruik als bodembedekker in vakbeplanting het bekendst is. Het rapport illustreert nog 20 andere situaties en beschrijft de noodzakelijke eigenschappen waarover onderhoudsvriendelijke planten moet beschikken. Er worden daarnaast 20 goede plantensoorten beschreven met hun specifieke eigenschappen.

Volledige informatie:
Download hier het rapport
U kunt een gedrukt exemplaar van het rapport bestellen
Download hier de samenvatting

Ook interessant:
Vaste planten, openbaar groen, beheer

Bron:
Wageningen UR / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V (Margareth Hop)

 

 

 

Het gebruik van planten heeft de volgende technische voordelen: akoestiek, waterzuivering, seizoensgebonden beschaduwing, luchtzuivering, bevochtiging en verdampingskoeling. Dankzij vegetatie is het mogelijk om tegen lage kosten een facilitaire gebouweninstallatie te maken die slechts verwaarloosbare hoeveelheden schadelijke stoffen op de omgeving loost. Lang voordat ingenieurs deze processen gingen nabootsen om het hoofd te kunnen bieden aan de “rampzalige omstandigheden” waarin wij leven, of waarin de meesten van ons ten minste vaak werken, hebben planten al adiabatisch bevochtigd en gekoeld, water gereinigd, lucht gefilterd en gezuiverd.
In deze bijdrage wordt ondermeer ingegaan op het werk van Nasa en andere onderzoekers met betrekking tot de werking van planten bij lucht- en waterzuivering. De rol van planten bij bestrijding van luchtverontreiniging binnenshuis is evident.

In dit artikel (Nederlandse vertaling) wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan naar de invloed van tuinen en planten in ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. De thematiek betreft voornamelijk de gunstige uitwerking die het heeft op de gezondheid van patiënten, wanneer deze alleen maar kijken naar tuinen of planten of daarnaast andere passieve ervaringen hebben met gezondheidsinstellingen waar planten een prominente plaats innemen. Het artikel bevat ook een beknopte beschouwing over de verdere voordelen van tuinen en planten in ziekenhuizen. Dit betreft dan ondermeer de verlaging van de kosten van de gezondheidszorg en meer voldoening in het werk voor het verplegend personeel

In Noorwegen is einde jaren Negentig een begin gemaakt met onderzoeken die ten doel hadden te bepalen in hoeverre kamerplanten van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van mensen die hun werkdagen voor het grootste gedeelte tussen vier muren doorbrengen. Geconcludeerd wordt dat duidelijk is aangetoond dat kamerplanten een interessante mogelijkheid betekenen om het leefklimaat binnenshuis te verbeteren. De verwachting is zelfs gerechtvaardigd dat toepassing van kamerplanten een gunstige uitwerking heeft op de productiviteit, arbeidsvreugde en zelfs het ziekteverzuim.