De Gezondheidseffecten van Planten in en rond Ziekenhuizen op Patiënten en Verplegende Staf

In dit artikel (Nederlandse vertaling) wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan naar de invloed van tuinen en planten in ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. De thematiek betreft voornamelijk de gunstige uitwerking die het heeft op de gezondheid van patiënten, wanneer deze alleen maar kijken naar tuinen of planten of daarnaast andere passieve ervaringen hebben met gezondheidsinstellingen waar planten een prominente plaats innemen. Het artikel bevat ook een beknopte beschouwing over de verdere voordelen van tuinen en planten in ziekenhuizen. Dit betreft dan ondermeer de verlaging van de kosten van de gezondheidszorg en meer voldoening in het werk voor het verplegend personeel