Constructieve toepassing van Planten in Kantoorgebouwen

Het gebruik van planten heeft de volgende technische voordelen: akoestiek, waterzuivering, seizoensgebonden beschaduwing, luchtzuivering, bevochtiging en verdampingskoeling. Dankzij vegetatie is het mogelijk om tegen lage kosten een facilitaire gebouweninstallatie te maken die slechts verwaarloosbare hoeveelheden schadelijke stoffen op de omgeving loost. Lang voordat ingenieurs deze processen gingen nabootsen om het hoofd te kunnen bieden aan de “rampzalige omstandigheden” waarin wij leven, of waarin de meesten van ons ten minste vaak werken, hebben planten al adiabatisch bevochtigd en gekoeld, water gereinigd, lucht gefilterd en gezuiverd.
In deze bijdrage wordt ondermeer ingegaan op het werk van Nasa en andere onderzoekers met betrekking tot de werking van planten bij lucht- en waterzuivering. De rol van planten bij bestrijding van luchtverontreiniging binnenshuis is evident.