Almeerse plannen voor Floriade 2022 nader toegelicht

Gisteren bezocht de selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) Almere, om nadere vragen te stellen over het bidbook dat de gemeente op 3 juli presenteerde. Het bezoek is onderdeel van een tour langs de steden die zich kandidaat hebben gesteld voor de organisatie van de Floriade 2022; Almere had de primeur. Tijdens het gesprek was […]

Internationale belangstelling voor Green City plannen Almere

Het gedachtegoed dat Almere in haar bidbook voor de Floriade 2022 heeft neergelegd – met ‘Growing Green Cities’ als leidend thema – lijkt goed te worden ontvangen. Met name buitenlandse media en stadsbesturen tonen belangstelling voor de groene Cité Idéale, die werd ontworpen door stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV); van Italië tot Rusland, van Spanje tot […]

Verburg geeft €1,8 miljoen aan lokale plannen voor mooier landschap

De aanleg van een klompenpad in een bijzonder cultuurlandschap, een ommetje met honderden meters houtwallen, een wandelroute op particuliere grond met klaphekken, slootplanken en vlechthagen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele voorbeelden van de 35 lokale en regionale projecten voor een mooier landschap die […]

Plannen voor aanleg van een groene wijk in Zwolle

De gemeente Zwolle werkt samen met woningstichting SWZ aan nieuwe plannen voor een groene wijk in de Muziekwijk. Het nieuwe plan kenmerkt zich dan ook door het vele groen dat speels wordt aangelegd. Om deze groene wijk te realiseren, zullen de huidige lindebomen aan de Klooienberglaan zo veel mogelijk gespaard worden. Voor de nieuwbouw worden […]

Plannen voor Cradle to Cradle kantorenpark in Haarlemmermee

n het gebied van Werkstad A4 (Haarlemmermeer) moet het eerste duurzame full service kantorenpark van Nederland komen volgens het principe van Cradle to Cradle. Dit plan is op donderdag 11 oktober jongstleden, tezamen met wethouder Economische Zaken, mr. A.Th.H. van Dijk, van de Gemeente Haarlemmermeer gepresenteerd. Het kantorenpark is het eerste plan voor de duurzame […]