Plannen voor Cradle to Cradle kantorenpark in Haarlemmermee

n het gebied van Werkstad A4 (Haarlemmermeer) moet het eerste duurzame full service kantorenpark van Nederland komen volgens het principe van Cradle to Cradle. Dit plan is op donderdag 11 oktober jongstleden, tezamen met wethouder Economische Zaken, mr. A.Th.H. van Dijk, van de Gemeente Haarlemmermeer gepresenteerd. Het kantorenpark is het eerste plan voor de duurzame ontwikkeling van Werkstad A4, in lijn met de door de gemeente gestelde leefbaarheidskaders.