Plan­nen voor Crad­le to Crad­le kan­to­ren­park in Haar­lem­mer­mee

n het gebied van Werk­stad A4 (Haar­lem­mer­meer) moet het eer­ste duur­za­me full ser­vi­ce kan­to­ren­park van Neder­land komen vol­gens het prin­ci­pe van Crad­le to Crad­le. Dit plan is op don­der­dag 11 okto­ber jongst­le­den, teza­men met wet­hou­der Eco­no­mi­sche Zaken, mr. A.Th.H. van Dijk, van de Gemeen­te Haar­lem­mer­meer gepre­sen­teerd. Het kan­to­ren­park is het eer­ste plan voor de duur­za­me ont­wik­ke­ling van Werk­stad A4, in lijn met de door de gemeen­te gestel­de leef­baar­heids­ka­ders.