Almeerse plannen voor Floriade 2022 nader toegelicht

Gisteren bezocht de selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) Almere, om nadere vragen te stellen over het bidbook dat de gemeente op 3 juli presenteerde. Het bezoek is onderdeel van een tour langs de steden die zich kandidaat hebben gesteld voor de organisatie van de Floriade 2022; Almere had de primeur.

Tijdens het gesprek was aandacht voor zowel het ruimtelijk ontwerp als het concept ‘Growing Green Cities’. Stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV) lichtte toe hoe de verdubbelde A6 – die, zo is onlangs vastgelegd in een samenwerkingovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Almere, uiterlijk in 2020 zal worden opgeleverd – zal worden ingepast. De tuinen van het ‘tuinentapijt’ zullen daarbij het aangezicht van de Floriade bepalen. Maas presenteerde ook een nieuw sfeerbeeld waarin het ontwerp by night te zien is. “Om u te laten zien wat u niet kunt laten lopen”, gaf wethouder Adri Duivesteijn aan.

Focus van ‘Growing Green Cities’
Duivesteijn sprak over de internationale focus van ‘Growing Green Cities’. “De zorg voor vitale, aantrekkelijke steden – ons leidende thema – is een universeel vraagstuk. Wij hopen steden wereldwijd te mobiliseren om eigen best practices in te brengen. Het is dan ook prettig te zien dat onze plannen voor de Floriade in binnen- en in buitenland aanslaan; het lijkt een solide basis voor onze internationale kennisuitwisseling.” 

Die uitwisseling start op 20 september aanstaande, met het congres ‘Growing Green Cities I’, op het Floriadeterrein in Venlo. Meer informatie is te vinden op www.floriadealmere.nl.

Almeerse Floriadeplan
Onder het motto ‘Growing Green Cities, A Call To Action’, heeft Almere de NTR uitgenodigd om in de komende tien jaar samen te bouwen aan een prototype Green City, waar de Nederlandse tuinbouwsector zich tijdens de Floriade 2022 aan de wereld kan presenteren. Deze groene Cité Idéale, met het kwaliteitsniveau van de Internationale Bauausstellung in Berlijn of het Emscherpark, komt in het hart van de stad, direct aan de verdubbelde A6 en langs de oevers van het Weerwater te liggen. In de plannen van Almere heeft de Floriade geen tijdelijk karakter, maar vormt het de basis van een nieuwe, blijvende stadswijk – Almere Floriade – als park van cultuur en ontspanning voor de mensen in de stad.

Dialoog opzetten met tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals 
Een belangrijke pijler onder de Almeerse plannen – met name de ‘making of’ de Floriade 2022 – is een tien jaar durende samenwerking, in woord en daad. In woord, omdat Almere een dialoog wil opzetten met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd, zodat kennis en kunde op het terrein van Growing Green Cities – nu nog verspreid over de wereld aanwezig – kunnen worden samengebracht. In daad, omdat Almere, de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam in de komende tien jaar letterlijk zullen vergroenen; best practices zullen hier ook in de praktijk worden gebracht, als een living lab voor de Nederlandse tuinbouwsector.