Berichten

Op donderdagmiddag 14 oktober vindt in Arnhem de opening plaats van de verticale tuin aan de Bloemstraat. Na de opening vindt er een debat plaats dat als thema heeft: ‘Groene gevels en daken kunnen binnen vijf jaar een normaal onderdeel worden van gebouwen en de openbare ruimte’.

Voor dit debat zijn mensen uit drie disciplines (beleidsmakers, opdrachtgever en ontwikkelaars en wetenschapper) gevraagd om elk vanuit hun perceptie iets te vertellen over nut en noodzaak van groene gevels.

Deze middag is bedoeld voor ambtenaren, ontwerpers en marktpartijen met als doel inzichten te verschaffen en te delen.

De mijlpaal van het gerealiseerde project in Arnhem moet er uiteindelijk toe leiden dat ook andere opdrachtgevers met groene gevel ambities niet alleen overtuigd raken van de mogelijkheden, maar ook weloverwogen te werk gaan.

 

 

Klik hier voor meer informatie »

Oud-wereldkampioen judo, Dennis van der Geest, en de Haarlemse wethouder sport, Maarten Divendal, openen op 21 april het eerste Fitnezz4All court in Nederland. Dit gebeurt bij de Molenplas in Haarlem. Iedereen kan gebruik maken van de fitnessapparaten op deze locatie, zo vaak en zo veel als hij/zij wil. De Stichting Fitnezz4All wil hiermee het bewegen in de buitenlucht stimuleren.

Het court van Fitnezz4All ligt in het recreatiegebied Molenplas in Haarlem. Er staan acht fitnessapparaten, waaronder een stepapparaat, een fiets, een Nordic Walker en een Hiptwister. Kortom, genoeg mogelijkheden om in de buitenlucht sportief bezig te zijn. De partij achter dit voor Nederland bijzondere concept is Stichting Fitnezz4all. Voorzitter Werner Smid van de stichting: “Ons doel is om bewegen voor iedereen en zonder kosten mogelijk te maken.

In deze tijd hebben zowel jong als oud de behoefte om veel te bewegen. Dit sluit ook goed aan bij het streven van de overheid.” De gemeente Haarlem heeft als eerste gemeente in Nederland de locatie ter beschikking gesteld.

 

 

Meer plaatsen outdoor fitnessapparatuur in parken en/of op pleinen
De Stichting Fitnezz4All wil op veel meer plaatsen in Nederland outdoor fitnessapparatuur in parken en/of op pleinen plaatsen. De stichting is hierbij afhankelijk van donatie, sponsoring en financiering door het bedrijfsleven en de overheid. De stichting denkt met name aan de voedingsindustrie, ziektekostenverzekeraars en woningcorporaties. Met het in gebruik nemen van deze eerste Fitnezz4All Court hopen de Stichting Fitnezz4All en de gemeente Haarlem een voorbeeld te zijn voor vele plaatsen in Nederland.

Bron:
Gemeente Haarlem

 

 

 

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Haagse wethouder Baldewsingh openen op dinsdag 6 april de eerste generatietuin in Nederland. Dit is een tuin waarin kinderen van een naschoolse opvang samen met de bewoners van verzorgingshuizen bloemen en gewassen zaaien, planten, verzorgen, oogsten en consumeren.

Doel van de generatietuin is het groen letterlijk naar kinderen in de stad te brengen. Ongebruikte grond in de binnensteden kan worden ingezet voor deze tuinen om kinderen kennis te laten maken met de verschillende fasen en aspecten van het groeiproces. Stadskinderen komen zodoende op een leuke manier met groen en de natuur in aanraking. Spelen in het groen is niet alleen leuk, maar ook gezond. Het draagt er bijvoorbeeld aan bij dat kinderen minder snel te dik worden.

Positief effect
De samenwerking tussen kinderen en ouderen in een generatietuin heeft als positief neveneffect dat het isolement waar steeds meer ouderen in verzorgingshuizen in terecht komen, wordt doorbroken.

De eerste generatietuin is een samenwerking tussen het ministerie van LNV, de Haagse kinderopvangorganisatie 2Samen, het verzorgingshuis Royal in Den Haag en de gemeente Den Haag.

Bron:
LNV

 

 

De minister heeft een heldere boodschap:’Groen brengt ons geluk en euro’s, nu en in de toekomst. Maar dan moeten we wel zorgen dat het groen ook komt.’ In haar toespraak benadrukt ze dat nieuwe vormen van samenwerking tussen bestuurders en maatschappelijke partijen nodig zijn om te investeren in groen.