Ope­ning ver­ti­ca­le tuin en debat­mid­dag over ver­ti­caal groen

Op don­der­dag­mid­dag 14 okto­ber vindt in Arn­hem de ope­ning plaats van de ver­ti­ca­le tuin aan de Bloem­straat. Na de ope­ning vindt er een debat plaats dat als the­ma heeft: ‘Groene gevels en daken kun­nen bin­nen vijf jaar een nor­maal onder­deel wor­den van gebou­wen en de open­ba­re ruim­te’. Voor dit debat zijn men­sen uit drie dis­ci­pli­nes […]

Ope­ning eer­ste Fitnezz4All court in Neder­land

Oud-wereld­­kam­pi­oen judo, Den­nis van der Geest, en de Haar­lem­se wet­hou­der sport, Maar­ten Diven­dal, ope­nen op 21 april het eer­ste Fitnezz4All court in Neder­land. Dit gebeurt bij de Molen­plas in Haar­lem. Ieder­een kan gebruik maken van de fit­ness­ap­pa­ra­ten op deze loca­tie, zo vaak en zo veel als hij/zij wil. De Stich­ting Fitnezz4All wil hier­mee het bewe­gen […]

Ope­ning eer­ste gene­ra­tie­tuin

Minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) en de Haag­se wet­hou­der Bal­dew­singh ope­nen op dins­dag 6 april de eer­ste gene­ra­tie­tuin in Neder­land. Dit is een tuin waar­in kin­de­ren van een naschool­se opvang samen met de bewo­ners van ver­zor­gings­hui­zen bloe­men en gewas­sen zaai­en, plan­ten, ver­zor­gen, oog­sten en con­su­me­ren. Doel van de gene­ra­tie­tuin is het groen […]