Noord-Hollandse subsidie voor stimuleren vrijwilligerswerk in natuurbeheer en -educatie

Organisaties en vrijwilligersgroepen in Noord-Holland die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De provincie stimuleren van vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatiestelt in 2016 45.000 euro beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’. Samenwerkingsprojecten tussen groene en niet-groene organisaties krijgen voorrang. Doel van het fonds is het stimuleren van vrijwilligerswerk […]

Start uitvoering natuurcompensatie in Eindhoven

In opdracht van Rijkswaterstaat is de tweede week van januari gestart met de uitvoering van maatregelen voor natuurcompensatie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het verkeersknooppunt afgerond. De bijbehorende natuurcompensatie, inrichting van 10 hectare natuur en landschap in het Dommeldal, wordt in twee fasen uitgevoerd. Eerst krijgen de waterdieren in de Dommel de […]

Natuurcompensatie in Nederland kan profiteren van buitenlandse voorbeelden

De uitvoering van natuurcompensatie in ons land laat nog te wensen over, zo blijkt onder meer uit rapporten van de Algemene Rekenkamer en de VROM-Inspectie. Het LEI (onderdeel van Wageningen UR) onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV hoe andere landen met natuurcompensatie omgaan en welke ideeën Nederland daaraan kan ontlenen. Twee voor Nederland […]

'Natuurcompensatie straks ook elders'

Peelgemeenten die een bepaald bouwproject met nieuw ‘groen’ moeten compenseren, moeten dat ook in een andere gemeente in de regio kunnen. Dat schrijft de Reconstructiecommissie De Peel in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS). Nu is het nog zo dat een gemeente die een nieuwbouwproject realiseert, elders binnen de gemeentegrenzen nieuw groen moet aanplanten.